Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. je pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností horninového prostředí, hornin, odvozených materiálů a speciálních kompozitních materiálů. Zkoumá přírodní i indukované jevy a procesy působící na chování, vývoj a stabilitu hornin v jejich přirozeném uložení v zemské kůře a širokou škálu anorganických a organických materiálů jak in situ, tak vytvořených v laboratorních podmínkách. Uplatňuje pokročilé monitorovací i laboratorní metody výzkumu s cílem formulovat vědecké poznatky a stanovit podmínky jejich využití v praxi.

 

Aktuality

Archiv aktualit | Aktuality Akademie věd ČR


aktualizováno: 19.12. 2014
PF 2015
19.12. 2014 - 10.1. 2015 | iCalendar ( Co je to?)
Novoroční pozdrav pro Ústav struktury a mechaniky hornin vytvořil opět malíř a grafik pan Petr Ptáček za pomoci techniky litografie, znázorňuje mechaniku i strukturu hornin. Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v nadcházejícím ... >
 

aktualizováno: 19.12. 2014
Co je pohřbeno v Chemnitz?
11.12. 2014 - 11.1. 2015 | iCalendar ( Co je to?)
Petra Matysová a Ronny Rößler poukazují ve svém článku v prosincovém časopisu Vesmír (č. 93) na Chemnitzský zkamenělý les nedaleko naší hranice s Německem. Město Chemnitz bylo vystavěno v místě, kde vulkanický materiál v raném permu navždy pohřbil ... >
 

aktualizováno: 28.11. 2014
Funkcionalizovaná nanovlákna pro osteochondrální regeneraci, pozvánka na přednášku
17.12. 2014 14.00 - 15.30 | iCalendar ( Co je to?)
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. a Česká společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály Vás zvou na přednášku prof. RNDr. Evžena Amlera, CSc., přednosta Ústavu biofyziky, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a vedoucí oddělení tkáňového ... >
 

aktualizováno: 28.11. 2014
Tajemství srdečních chlopní odhaleno
25.11. 2014 | iCalendar ( Co je to?)
V hlavní zpravodajské relaci Události v příspěvku Radka Kříže z České televize hovoří doktorka Mgr. Martina Havelcová, Ph.D., vedoucí oddělení geochemie z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd o probíhajícím výzkumu chorob srdečních chlopní. Zabývá ... >
 

aktualizováno: 4.11. 2014
Ceny NEURON Prima ZOOM pro nejlepší vědecké video - II. ročník
21.10. 2014 - 28.2. 2015 | iCalendar ( Co je to?)
Nadační fond na podporu vědy Neuron ve spolupráci s Prima ZOOM vyhlašuje soutěž o Cenu NEURON Prima ZOOM pro nejlepší vědecké video v hodnotě 100 000 korun. Stačí natočit krátké video v délce max. 3 minut a poslat ho nejpozději 28. února 2015. Harmonogram: - ... >
 

aktualizováno: 12.8. 2014
Veřejné zakázky
1.8. 2014 | iCalendar ( Co je to?)
... >
 
Archiv aktualit | Aktuality Akademie věd ČR