Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. je moderní vědecké pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností horninového prostředí, hornin, odvozených anorganických a organických materiálů a speciálních kompozitních materiálů. V šesti vědeckých odděleních zkoumá přírodní a indukované jevy a procesy působící na chování, vývoj a stabilitu hornin v jejich přirozeném uložení v zemské kůře. Uplatňuje pokročilé monitorovací a laboratorní metody výzkumu s cílem formulovat vědecké poznatky a stanovit podmínky jejich využití v praxi.

 

Aktuality

Archiv aktualit | Aktuality Akademie věd ČR


aktualizováno: 17.10. 2018
Nový atlas pomůže určit složení prachových částic
22.10. 2018 12:30 - 17:00 | iCalendar
Tým vědců z Ústavu struktury a mechaniky hornin a Geologického ústavu Akademie věd České republiky vytváří elektronický Atlas prachových částic - Atlas of Dust Particles (http://dustparticleatlas.gli.cas.cz). Jde o první podobnou aplikaci zaměřenou na ... >
 

aktualizováno: 17.10. 2018
Pozvánka na seminář na téma: Prachové částice
22.10. 2018 12:30 - 17:00 | iCalendar
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. a Geologický ústav AV ČR, v. v. i. si dovolují srdečně pozvat na seminář na téma PRACHOVÉ ČÁSTICE v pondělí 22. října 2018 od 12:30 do 17:00hodin v budově Akademie věd ČR Národní 3, Praha 1 ... >
 

aktualizováno: 5.10. 2018
Jubilejní desátá výprava geologů za polární kruh
27.9. 2018 | iCalendar
Čtyřčlenný výzkumný tým pod vedením ředitele Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (ÚSMH) RNDr. Josefa Stemberka, CSc., se koncem srpna opět vypravil na několik týdnů za polární kruh na Špicberky. Tentokrát šlo o jubilejní desátou vědeckou ... >
 

aktualizováno: 25.9. 2018
Pozvánka na 19. ročník workshopu Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas
25.10. 2018 - 27.10. 2018 | iCalendar
Ústav geodézie a geoinformatiky Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s Wroclawskou Univerzitou životního prostředí a Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR srdečně zvou na 19. ročník Česko-Polského workshopu "Recent Geodynamics of ... >
 

aktualizováno: 7.9. 2017
Magazín Česká věda
7.9. 2017 | iCalendar
Mesíční magazín Akademie věd ČR Česká věda vyrábí v rámci AV ČR Odbor audiovizuálních technologií. V magazínu na videokanálu Akademie věd ČR jsou kromě aktualit a reportáží z ústavů AV ČR k vidění vizitky vědců, informace o chystaných akcích týkajících ... >
 

aktualizováno: 28.1. 2017
Veřejné zakázky
1.1. 2017 | iCalendar
 
Archiv aktualit | Aktuality Akademie věd ČR