Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení struktury a vlastností materiálů
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce GeopolymerCamp Laboratoř anorganických materiálů
Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení

Vedoucí oddělení

Zástupce vedoucího oddělení

Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc.
  E-mail: jaroslav.klouzekirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009423
Ing. Olga Bičáková, Ph.D.
  E-mail: bicakovairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009251, 321, 403

Vědečtí pracovníci

Vědečtí asistenti

Ing. Petra Cincibusová, Ph.D.
Ing. Marcela Jebavá, Ph.D.
Ing. Petr Kostka, PhD.
Prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc.
Ing. Ivana Perná, Ph.D.
Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.
Ing. Miroslava Vernerová, Ph.D.
Ing. Václav Žežulka

Postdoktorandi

PhD. studenti

Ing. Nikola Bašinová
Ing. Petra Kocourková

Odborní pracovníci

Emeritní pracovníci

Mgr. Nikoleta Čimová
Jana Hurníková
Ing. Jana Náhunková
Ing. Martina Novotná