Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení struktury a vlastností materiálů
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty
Nabízené služby Mezinárodní spolupráce Laboratoř anorganických materiálů
 
Přístroj
Automatická tavička vzorků pro XRF analýzu
Desintegrátor
Digitální mikroskop VHX-600 (KEYENCE)
Evolved Gas Analysis (EGA)
GC-UV chromatograf G11 (Labio)
Laserový granulometr CILAS 920
Lis na stanovení pevnosti materiálů
Pec na výpal materiálů
Pec se sesuvným ložem a krakovacím modulem
Pec se stacionárním ložem a krakovacím modulem
Plynový chromatograf Agilent 6890N
Pyknometr Pycnomatic ATC (Thermo Scientific)
Rentgen-fluorescenční analyzátor Spectro, Kleve (XRF)
Spektrofotometr Aquarius CE 7500 dvoupaprskový UV-VIS (Cecil Instruments Ltd)
Teplotně programovatelná sušárna do 300 °C (Binder)
Termický analyzátor Perkin-Elmer
Termický analyzátor SETARAM
Termický analyzátor TERI-MOM
Třecí mlýnky, vibrační třídič, čelisťový drtič, vibrační mlýn
Viskozimetr HAAKE
Volumetrický titrační přístroj podle Karl Fischera a sušicí pícka