Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení geochemie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení
Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce Společné laboratoře Centrum texturní analýzy
 
Přístroj
CDS Pyroprobe 5150 -Trace Ultra - DSQ II ThermoScientific
Discoplan – TS
Extractor B-811 Soxhlet - Büchi
Gravimetrický sorpční analyzátor IGA 002 HIDEN
IGA 100 with DSMS, HIDEN
LECO GPX 300 bruska a leštička
Logitech CL 50 system
Logitech PM5
Mikroskop UMSP 30-Petro fy Opton-Carl Zeiss s fotometrem a fluorescenčním uspořádáním
Mikrospektrofotometr QDI CoalProTM fy CRAIC Technologies s optickým mikroskopem Olympus BX51 s fluorescenčním uspořádání
Multipycnometer Quantachrom
Optický mikroskop se systémem pro analýzu obrazu LUCIA (Laboratory Imaging a NIKON)
Plynový chromatograf s kvadrupólovým hmotnostním spektrometrem ThermoElectron Trace-DSQII
Polarizační mikroskop BX51 pro procházející světlo s fluorescenčním uspořádáním
Porosimeter Pascal 140 a 240 Thermo Fisher Scientific
SimpliMet 3000 automatický lis
Thermo Finnigan FLASH EA 1112 Series CHNS/O Analyzer
Thermo Scientific SURFER
Vysokotlaká sorpční aparatura
Zařízení pro fotodokumentaci