Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení geochemie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení
Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce Společné laboratoře Centrum texturní analýzy

Centrum texturní analýzy

Propagační brožura

VYTVOŘENÁ PARTNERSTVÍ

Partnerem Centra texturní analýzy je firma DEKONTA, a.s.

Publikační články - 1. rok

 • Characterization of products from pyrolysis of coal with the addition of polyethylene terephthalate (FUPROC)
 • Effect of the dimethylsilyloxy co-monomer "D" on the chemistry of polysiloxane pyrolysis to SiOC (JAAP)
 • Radiation- and self-ignition induced alterations of Permian uraniferous coal from the abandoned Novátor mine waste dump (Czech Republic) (COGEL)
 • Structural changes in amber due to uranium mineralization (JENVRAD)
 • Vibrational spectroscopy with chromatographic methods in molecular analyses of Moravian amber samples (Czech Republic) (MICROC)
 • Publikační články - 2. rok

 • Rheological behaviour and thermal dilation effects of alumino-silicate adhesives intended for joining of high-temperature resistant sandwich structures (Journal of the European Ceramic Society,2016)
 • Co-pyrolysis of waste tire/coal mixtures for smokeless fuel, maltenes and hydrogen-rich gas production (Energy Conversion and Management, 2017)
 • Effect of the properties of Silurian shales from the Barrandian Basin on their methane sorption potential (Fuel, 2017)
 • Publikační články - 3. rok

 • Duxite – Fossil resin of Miocene age (Organic Geochemistry 2018)
 • Hydrocarbon condensates and argillites in the Eliška Mine burnt coal waste heap of the Žacléř coal district (Czech Republic): Products of high- and low- temperature stages of self-ignition (International Journal of Coal Geology, 2018)
 • Distribution and Mobility Potential of Trace Elements in the Main Seam of the Most Coal Basin (International Journal of Coal Geology, 2018)
 • Publikační články - 4. rok

 • Characterization of Eocene fossil resin from Moravia, Czech Republic: Insights into macromolecular structure (Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 215, 176–186)
 • Assessment of geogenic input into Bilina stream sediments (Czech Republic) (Environmental Monitoring and Assessment 191:114)
 • Tuhé zbytky ze spalování uhlí ze sokolovské uhelné pánve a jejich unikátní složení (Paliva 11, 43–48)
 • Fosilní pryskyřice duxit, její chemické složení a vlastnosti (Zpravodaj Hnědé uhlí 2, 3–18)
 • Obsah stopových prvků v uhelné hmotě spodní a svrchní lávky hlavní sloje Mostecké pánve (Geoscience Research Reports 51, 43 – 45)
 • Publikační články - 5. rok

 • Geochemistry of shear zone-hosted uranium mineralisation at the Zadní Chodov uranium deposit (Bohemian Massif). ORE GEOLOGY REVIEWS 120, 103428.
 • Chemical characterization of mountain forest soils: impact of long-term atmospheric deposition loadings (Czech–Polish–German border region). ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 27, 20344–20357.
 • Raman mapping of coal halos induced by uranium mineral radiation. SPECTROCHIMICA ACTA PART A: MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 246, 118996.
 • Analysis of beeswax adulteration with paraffin using GC/MS, FTIR-ATR and Raman spectroscopy. JOURNAL OF APICULTURAL RESEARCH.


 • EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  PRAHA a EU
  INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

  ZÁKLADNÍ INFORMACE

  Název projektu: CENTRUM TEXTURNÍ ANALÝZY
  Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/21538
  Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
  Program: Operační program Praha - Konkurenceschopnost (OPPK)
  Oblast podpory: 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
  Žadatel: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
  Harmonogram realizace: 01. 01. 2015 - 30. 09. 2015

  POSKYTNUTÁ PODPORA

  Celkové výdaje projektu: 19.219.767,32 Kč
  Celková dotace: 14.263 528,85 Kč
  Dotace Evropská unie: 12.123.999,52 Kč
  Dotace Hlavní město Praha: 1.069.764,66 Kč
  Státní rozpočet ČR: 4.956.238,47 Kč
  Vlastní finance: 1.069 764,67 Kč

  HLAVNÍ AKTIVITY

 • Rekonstrukce prostor Centra texturní analýzy
 • Vybavení Centra laboratorním a kancelářský nábytkem
 • Vybavení Centra přístrojovou technikou
 • OBSAH PROJEKTU

 • Vybudování Centra texturní analýzy vyplynulo z dlouholetých zkušeností získaných studiem uspořádání, složení, struktury organických a anorganických komponent v horninách a v odvozených materiálech.

 • Současné aplikace v geologii a ekologii se stále více zaměřují na hlubší poznání textury a to jak na uspořádání, složení a vlastností jednotlivých komponent s ohledem na původ a vznik studovaných materiálů, tak i na vlastnosti a chování v průběhu přírodních, antropogenních a technických procesů, včetně schopnosti sorpce organických sloučenin a stopových prvků, z nichž některé představují riziko z hlediska ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Při zohlednění stávajícího trendu lze oprávněně předpokládat, že v budoucnosti se nároky na tyto informace budou stupňovat.

 • Projekt Centra texturní analýzy je zaměřen na vytvoření podmínek pro vědeckou práci, která odpovídá nejvyšším světovým standardům vědy. Páteří budou vzájemně se doplňující metody optické mikroskopie a sorpčních analýz, které budou pracovat s primárně charakterizovanými vzorky. Cílem projektu je posílení vrcholné vědecké pozice v daných oblastech na ÚSMH AV ČR, v.v.i..
 • Povinná publicita projektu
  Fotografie laboratoře

  Článek v časopisu Vesmir

  Odkaz na videoreportáž

  ODKAZY

 • www.oppk.cz