Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení inženýrské geologie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty

Sledování termálního režimu skalního svahu, spojené s monitoringem stability pomocí trhlinoměrů: prvotní výsledky ze tří lokalit v Česku

Článek popisuje univerzální, modulární a finančně dostupný systém monitoringu skalního svahu. Pomocí tohoto systému, je možné in-situ pozorovat klimatické proměnné, teplotu v povrchové vrstvě skalního svahu až do hloubky 3 m a dynamiku vybraných diskontinuit v čase. První výsledky ukazují na rozdíly pozorované mezi jednotlivými lokalitami. Pro budoucí rozsáhlejší statistickou analýzu dat, budou použity delší časové řady. Dále budou data využita pro analýzu dlouhodobých trendů a numerické termomechanické modelování.

Publikace: Racek, O., Blahůt, J., and Hartvich, F. (2021): Observation of the rock slope thermal regime, coupled with crackmeter stability monitoring: initial results from three different sites in Czechia (central Europe), Geosci. Instrum. Method. Data Syst., 10, 203–218, DOI: 10.5194/gi-10-203-2021


Snímek zachycuje tři osazené lokality skalního svahu. Jednotlivé monitorované bloky jsou označené přerušovanou čarou s rozdílnou barvou.
Dále je vyznačena poloha meteostanice a teplotního čidla ve vrtu.


Nové přístupy v monitorování sesuvů a analýze dat“ Zvláštní vydání: Trendy a výzvy

V inženýrské geologii, geotechnickém inženýrství a geomorfologii je monitorování sesuvů pomocí standardních technik zcela běžné. Rychlý vývoj hardwarových i softwarových řešení, včetně miniaturizace nebo technik dálkového průzkumu, však přináší nové možnosti pro zvýšení přesnosti monitorování, analýzu dat v reálném čase nebo téměř v reálném čase a včasné varování. Účelem této publikace bylo shrnout hlavní statistické trendy odborných studií týkajících se monitorování sesuvů a analýzy dat a publikovaných na Web of Science. Zároveň jsou představeny odborné články publikované ve speciální čísle časopisu Applied Sciences.

Publikace: Blahůt J, Jaboyedoff M, Thiebbes B (2021): Novel Approaches in Landslide Monitoring and Data Analysis. Special Issue: Trends and Challenges. Applied Sciences 11(21): 10453. DOI: 10.3390/app112110453


Tempo růstu počtu publikovaných prací za rok na vybraná témata od roku 1990. Čáry ukazují pětiletý klouzavý průměr.

Další významné publikace a výstupy

Ambrosino, F., L. Thinová, M. Briestenský, C. Sabbarese, (2020): Study of 222Rn continuous monitoring time series and dose assessment in six European Caves, Radiation Protection Dosimetry, 191, 2, 233-237. DOI: 10.1093/rpd/ncaa159

Briestenský, M., Ambrosino, F., Smetanová, I., Thinová, L., Šebela, S., Stemberk, J., Pristašová, L., Pla, C., Benavente, D. (in print): Radon in dead-end caves (European studies). Journal of Cave and Karst Studies. DOI: 10.1007/s10064-021-02382-4

Briestenský, M., Stemberk, J., Littva, J., Vojtko, R. (2021): Tectonic pulse registered between 2013 and 2015 on the eastern margin of the Bohemian Massif, Geological Quarterly, 65: 14. DOI: 10.7306/gq.1582

Černý M., Chlup Z., Strachota A., Brus J., Schweigstillová J., Rýglová Š., Bičáková O. (2021): In-situ measurement of mechanical properties and dimensional changes of preceramic thermosets during their pyrolysis conversion to ceramics using thermomechanical analysis, Ceramics International 47, 16, 23285-23294. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884221014267

Klimeš J, Novotný J, Rapre AC, Balek J, Zahradníček P, Strozzi Z, Sana H, Frey H, René M, Štěpánek P, Meitner J (2021): Paraglacial rock slope stability under changing environmental conditions, Safuna Lakes, Cordillera Blanca Peru. Front. Earth Sci. DOI:10.3389/feart.2021.607277

Kusak, M. (in print): Application of Fractal and Multifractal Analysis on Blue Nile Drainage Patterns in the Morphostructural Analysis of the Ethiopian Highlands, Ethiopia, Progress in Physical Geography

Loche, M, Scaringi G, Blahůt J, Melis MT, Funedda A, Da Pelo S, Erbi I, Deiana G, Meloni MA, COCCO F (2021): An infrared thermography approach to evaluate the strength of a rock cliff. Remote Sensing 13(7): 1265. 10.3390/rs13071265

Racek, O., Blahut, J., Hartvich, F (2021): Observation of the rock slope thermal regime, coupled with crackmeter stability monitoring: initial results from three different sites in Czechia (central Europe). Geoscientific instrumentation methods and data systems. Vol. 10, Issue2, Page203-218 DOI: 10.5194/gi-10-203-2021

Smolíková J, Hrbáček F, Blahůt J, Klimeš J, Vilímek V, Loaiza Usuga JC (2021): Analysis of the rainfall pattern triggering the Lemešná debris flow, Javorníky Range, the Czech Republic. Natural Hazards, DOI: 106:2353–2379

Šebela, S., J. Stemberk, M. Briestenský (2021): Micro displacement monitoring in caves at the Southern Alps–Dinarides–Southwestern Pannonian Basin junction. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Doi: 10.1007/s10064-021-02382-4

Blahůt J, Klimeš J (2021) Causes and Triggers of Mass-Movements: Volcanic Activity. Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences. Elsevier, ISBN 9780124095489, DOI: 10.1016/B978-0-12-818234-5.00121-8

Correas-Gonzalez M., Moreiras S.M., Klimeš J. (2021): Spatial Distribution of Lakes in the Central Andes (31°–36°), Argentina: Implications for Outburst Flood Hazard. In: Vilímek V., Wang F., Strom A., Sassa K., Bobrowsky P.T., Takara K. (eds) Understanding and Reducing Landslide Disaster Risk. WLF 2020. ICL Contribution to Landslide Disaster Risk Reduction. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-60319-9_9

Hann R, Altstädter B, Betlem P, Deja K, Dragańska-Deja K, Ewertowski M, Hartvich F, Jonassen M, Lampert A, Laska M, Sobota I, Storvold R, Tomczyk A, Wojtysiak K, Zagórski P (2021): Scientific Applications of Unmanned Vehicles in Svalbard. In: Moreno-Ibáñez et al (eds): SESS report 2020, Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System, Longyearbyen, pp. 78-103. DOI: 10.5281/zenodo.4293283

Klimeš J., Lu P. (2021): Community-Based Landslide Risk Management in Contrasting Social Environments, Cases from the Czech Republic. In: Sassa K., Mikoš M., Sassa S., Bobrowsky P.T., Takara K., Dang K. (eds) Understanding and Reducing Landslide Disaster Risk. WLF 2020. ICL Contribution to Landslide Disaster Risk Reduction. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-60196-6_46

Vilímek V, Klimeš J, Stemberk J, Burda J, Kycl P, Blahůt J (2021): Complex Geomorphological and Engineering Geological Research of Landslides with Adverse Societal Impacts. In Sassa K, Mikoš M, Sassa S, Bobrowsky PT, Takara K, Dang K (Eds) Understanding and Reducing Landslide Disaster Risk. WLF 2020. ICL Contribution to Landslide Disaster Risk Reduction. Volume 1: Sendai Partnerships and Kyoto Landslide Commitment. Springer, Cham, p. 275-280. 10.1007/978-3-030-60196-6_20

Seznam publikací a výsledků za rok 2021 v pdf
Seznam publikací a výsledků za rok 2020 v pdf

Další publikační činnost oddělení naleznete v ASEPu