Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení inženýrské geologie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty

Posuny vulkanických struktur změřené na zlomové ploše obřího sesuvu San Andrés, El Hierro, Kanárské ostrovy

Multidisciplinární studie přinesla komplexní pohled na chování obřích sesuvů půdy na vulkánech. Kombinace mikrostrukturní analýzy, strukturně geologického mapování i kosmogenního datování prokázala existenci historických posunů (reaktivací) na odlučné ploše obřího kolapsu vulkánu. Rovněž byla poprvé identifikována křemičitá vrstva ve vulkanitech vzniklá z natavení horniny třením při obřím svahovém pohybu.
Spolupracující subjekt: Department of Geodynamics and Sedimentology, University of Vienna, Austria

Publikace: Blahůt, Jan, Mitrowic-Woodell, I., Baroň, Ivo, René, Miloš, Rowberry, Matthew David, Blard, P.H., Hartvich, Filip, Balek, Jan, Meletlidis, S.: Volcanic edifice slip events recorded on the fault plane of the San Andres Landslide, El Hierro, Canary Islands. Tectonophysics. 2020, 776(FEB 5), 228317. ISSN 0040-1951. DOI: 10.1016/j.tecto.2019.228317


Snímek odlučné oblasti obřího sesuvu půdy při kolapsu vulkánu na ostrově El Hierro, Kanárské ostrovy

Vytvoření komplexní globální databáze obřích sesuvů na vulkanických ostrovech

Práce vytváří a shrnuje statistické údaje a znalosti o obřích sesuvech na vulkanických ostrovech (obsahuje 182 záznamů o sesuvech, jejichž velikost dosahuje řádu kilometrů krychlových). Výzkum ukazuje, že sesuvy na vulkanických ostrovech–kolapsy vulkánů– patří mezi největší na Zemi a jsou co do velikosti plně srovnatelné s pozorovanými extra-terestrickými sesuvy na Marsu. Účelem databáze je přispět k rozvoji poznání těchto zatím málo prozkoumaných procesů. Databáze je hostována na webových stránkách Ústavu struktury a mechaniky hornin..

Publikace: Blahůt J., Balek J., Klimeš J., Rowberry M.D., Kusák M., Kalina J. (2019). A comprehensive global database of giant landslides on volcanic islands. Landslides 16, 2045–2052. DOI: 10.1016/10.1007/s10346-019-01275-8


Ukázka databáze obřích sesuvů na vulkanických ostrovech

Současné kinematické chování aktivních zlomů ve Východních Alpách

Studie poskytla první komplexní vhled do kinematického chování aktivních zlomů ve Východních Alpách. Trojrozměrná měření s vysokým rozlišením umožnila pozorovat nejrůznější typy a seismických pohybů na zlomech. Bylo nalezeno, že období zvýšené aktivity zlomů se velice často překrývala s obdobími zvýšené místní seismické aktivity, protisměrné pohyby zlomů v několika případech předcházely výrazná místní zemětřesení a pravděpodobně vznikly z důvodu uvolnění elastického napětí v podloží.

Publikace: Baroň I., Plan L., Sokol L., Grasemann B., Melichar R., Mitrovic I., Stemberk J. (2019). Present-day kinematic behaviour of active faults in the Eastern Alps. Tectonophysics 752, 1–23. DOI: 10.1016/j.tecto.2018.12.024

Další významné publikace a výstupy

Kůrková I., Bruthans J., Balák F., Slavík M., Schweigstillová J., Bruthansová J., Mikuš P., Vojtíšek J., Grundloch J. (2019). Factors controlling evolution of karst conduits in sandy limestone and calcareous sandstone (Turnov area, Czech Republic). Journal of Hydrology 574, 1062–1073. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.05.013

Klimeš J., Calvello M., Auflič M.J. (2019). Objectives and main results of “Community Participation for Landslide Disaster Risk Reduction” thematic papers.Landslides 16, 1–2. DOI: 10.1007/s10346-019-01246-z

Klimeš, J., Rosario, A.M., Vargas, R., Raška, P., Vicuña, L., Jurt, C. (2019). Community participation in landslide risk reduction: a case history from Central Andes, Peru. Landslides 16, 1763-1777. DOI: 10.1007/s10346-019-01203-w

Šilhán K., Klimeš J., Tichavský R. (2019). The sensitivity of dendrogeomorphic approach to landslide movements.Geomorphology,on-line. DOI: 10.1016/j.geomorph.2019.106869

Klimeš J., Norabuena E., Stemberk Josef, René M.(2019). Transient compression fault slip detected within andesitic rocks of the Casma Group, Lima, Peru. Studia Geophysica et Geodaetica 63,257–272. DOI: 10.1007/s11200-018-2912-2

Balek J., Klimeš J., Blahůt J., Štroner M., Urban R., Hartvich F. (2019). Shallow landslide movements in clay rich rocks detected during subnormal precipitation period. Acta Geodynamica et Geomaterialia 16, 409–417. DOI: 10.13168/AGG.2019.0034

Kusák M., Valagussa A., Frattini P. (2019). Key issues in 3Drockfall modeling, natural hazard and risk assessment for rockfall protection in Hřensko (Czechia). Acta Geodynamica et Geomaterialia16, 393–408. DOI: 10.13168/AGG.2019.0033

Stemberk Jakub, Coubal M., Stemberk Josef, Štěpančíková P. (2019). Stress analysis of fault slips data recorded within Dědičná štola Gallery in the Rychlebské hory Mts., NE part of the Bohemian massif. Acta Geodynamica etGeomaterialia 16, 315–330. DOI: 10.13168/AGG.2019.0027

Vysoká H., Bruthans J., Falteisek L., Žák K., Rukavičková L., Holeček J., SchweigstillováJ., Oster H. (2019). Hydrogeology of the deepest underwater cave in the world: Hranice Abyss, Czechia. Hydrogeology Journal 27, 2325–2345. DOI: 10.1007/s10040-019-01999-w

Další publikační činnost oddělení naleznete v ASEPu