Oddělení inženýrské geologie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce Projekt EU Tecnet Centrum excelence
Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení

Vedoucí oddělení

Zástupce vedoucího oddělení

RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
  E-mail: hartvichirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009233
Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.
  E-mail: blahutirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009394

Vědečtí pracovníci

Vědečtí asistenti

Mgr. Ivo Baroň, PhD.
RNDr. Miloš Briestenský, PhD.
RNDr. Jan Klimeš, Ph.D.
Dr. Matthew D. Rowberry, Ph.D.
RNDr. Josef Stemberk, CSc.
Mgr. Jana Schweigstillová, Ph.D.

Postdoktorandi

PhD. studenti

Ing. Milada Cajthamlová, Ph.D.
RNDr. Michal Kusák, Ph.D.
Ing. Jan Balek

Odborní pracovníci

Emeritní pracovníci

Petra Bestajovská
Zdeněk Fučík
Monika Hladká
Tomáš Nýdl
Ing. Blahoslav Košťák, CSc.