Oddělení inženýrské geologie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení
Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce Projekt EU Tecnet Centrum excelence

Celosvětové centrum excelence pro výzkum rizik ze sesuvů

Jedná se o společné výzkumné centrum oddělení inženýrské geologie ÚSMH AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, katedry fyzické geografie a geoekologie. Činnosti centra je dlouhodobě sledovat rozdílné typy svahových pohybů v různých částech světa a s využitím nových postupů hodnocení rizika přispět k redukci počtu obětí a škod, které každoročně sesuvy způsobují. Důležitou součástí centra je i tvorba celosvětové databáze ledovcových jezer, u nichž hrozí protržení břehů provázené katastrof álními záplavami v údolích pod nimi. Certifikát udělilo Mezinárodní konsorcium na výzkum sesuvů společně s organizací UNESCO, platí pro období 2014 až 2017.

Tiskové zpráva 7/2014