Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení neotektoniky a termochronologie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce Project EU Tecnet ! NEW ! (U-Th)/He Lab
Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení

Vedoucí oddělení

Zástupce vedoucího oddělení

RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.
  E-mail: stepancikovairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009328
RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.
  E-mail: taborikirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009368

Vědečtí pracovníci

Vědečtí asistenti

RNDr. Miroslav Coubal, CSc.
Dr. Thomas Rockwell

Postdoktorandi

PhD. studenti

Dr. Hamid Sana, PhD
Dipl. Geol. Annika Szameitat, Ph.D.
Mgr. Jan Flašar
Mgr. Jakub Stemberk

Odborní pracovníci

Emeritní pracovníci

Ing. Ivana Kolesárová
Věra Primasová
Mgr. Jamshid Rahmonov
Jana Šreinová