Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce Česká společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály Workshop
Biomateriály a jejich povrchy
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty
 
Propagační brožura

Výzkumná činnost Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů je zaměřena na teoretické studium a aplikace moderních vláknových, nano-částicových a hybridních kompozitních materiálů s organickým původem a na bázi syntetických nebo anorganických materiálů. Zvláštní pozornost je věnována izolaci a charakterizaci kolagenu a kalcium fosfátů a jejich zpracování do různých forem s definovanou mikro nebo nanostrukturou. Tyto činnosti zahrnují dva hlavní směry, a to kompozitní materiály pro použití v medicíně na bázi biokompatibilních a biodegradabilních komponent a technické, tepelně odolné kompozity zejména s keramickou matricí.

Vedoucí oddělení

Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
  E-mail: suchyt@irsm.cas.cz
  Telefon: +420266009287

Zástupce vedoucího oddělení

Ing. Martin Černý, Ph.D.
  E-mail: cerny@irsm.cas.cz
  Telefon: +420266009257, 245, 247

Zaměstnanci oddělení

doc. Ing. Karel Balík, CSc.
RNDr. Martin Braun, Ph.D.
Ing. František Denk
Ing. Miloň Hříbal
Petr Kácha
Martina Křížková
Ing. Ján Kužma
Jiří Lukšíček
Ing. Daniela Marx , Ph.D.
Ing. Pavel Nekoksa
Ing. Šárka Rýglová, Ph.D.
Ing. Zbyněk Sucharda
Ing. Jaroslava Svítilová
Ing. Monika Šupová, Ph.D.
Ing. Martin Vltavský
Ing. Margit Žaloudková, Ph.D.