Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení
Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce Česká společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály
 
Přístroj
4SPIN
Bezkontaktní měření povrchu MarSurf TS 50/4 (Mahr, Německo)
Electrospunra ES-210 (Mikrotools)
Grafitační pec GERO HTK 8 GR/22-1Gman (GERO GmbH, Německo)
Hydraulický vyhřívaný lis HLV 5.1 (Pracovní stroje Teplice, ČR)
Infračervený spektrometr Nicolet Protégé 460 E.S.P.(Thermo-Nicolet, Inc., USA)
Inspekt 100 (Hegewald & Peschke)
Lyofilizátor model BenchTop VirTis 4K - ZL
Mikroskop Nikon Optishot 100S
Polydrive mixer HAAKE R600 (Thermo Electron Scientific, Německo)
Skenovací elektronový mikroskop Quanta 450 (SEM)