Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení seismotektoniky
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce Vyvíjené přístroje Software
Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení

Vedoucí oddělení

Zástupce vedoucího oddělení

RNDr. Jiří Málek, Ph.D.
  E-mail: malekirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009314
Mgr. Lucia Fojtíková, Ph.D.
  E-mail: fojtikovairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009451

Vědečtí pracovníci

Vědečtí asistenti

Dr. Giancarlo Dal Moro
RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.
Mgr. Jan Valenta, Ph.D.

Postdoktorandi

PhD. studenti

RNDr. Dana Křížová, Ph.D.
Mgr. Renata Lukešová (Gaždová), Ph.D.
RNDr. František Staněk, Ph.D.
RNDr. Jiří Vackář, Ph.D.
RNDr. Eliška Zábranová, Ph.D.
Mgr. Josef Vlček
Mgr. Milosz Wcislo

Odborní pracovníci

Emeritní pracovníci

Lukáš Čermák
Petr Hanzal
Tomáš Kratochvíl