Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení seismotektoniky
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení
Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce Vyvíjené přístroje Software

Odborné seismické měření (jednorázové nebo trvalý monitoring)

Měření přirozené seismicity přenosnými třísložkovými digitálními záznamníky typu RUP
s časovou synchronizací satelitním přijímačem a telemetrií
Monitorovací seismická stanice RUP Jiří Málek
(Oddělení seismotektoniky)

Jan Valenta
( Oddělení seismotektoniky)
Meření technické seismicity Geofon SM6-3D, pracovní rozsah frekvencí 4.5 až 40 Hz,
Měření seismických účinků clonových odstřelů v kamenolomech Krátkoperiodické a dlouhoperiodické seismometry
Geoelektrická měření Geoelektrická aparatura ARES
Gravimetrie Gravimetr CG-5