Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení seismotektoniky
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení
Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce Vyvíjené přístroje Software

Přístroje vyvíjené na našem oddělení

BR3 - mobilní seismická stanice

RUP - řešení pro seismický monitoring