Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Celosvětové centrum excelence pro výzkum rizik ze sesuvů

Jedná se o společné výzkumné centrum oddělení inženýrské geologie ÚSMH AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, katedry fyzické geografie a geoekologie. Činnosti centra je dlouhodobě sledovat rozdílné typy svahových pohybů v různých částech světa a s využitím nových postupů hodnocení rizika přispět k redukci počtu obětí a škod, které každoročně sesuvy způsobují. Důležitou součástí centra je i tvorba celosvětové databáze ledovcových jezer, u nichž hrozí protržení břehů provázené katastrof álními záplavami v údolích pod nimi. Certifikát udělilo Mezinárodní konsorcium na výzkum sesuvů společně s organizací UNESCO, platí pro období 2017 až 2020.

Tiskové zpráva 11/2018

Tiskové zpráva 7/2014