Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Laboratoř sorpční a porozimetrické analýzy

Laboratoř byla zřízena ve spolupráci Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty a Ústavem struktury a mechaniky hornin, Akademie věd ČR, v. v. i., za účelem provádění společného výzkumu v oblasti studia porézní textury horninových materiálů a jejich změn vyvolaných jak environmentálními podmínkami, tak technologickými procesy.

Zřízení Laboratoře umožňuje vhodně využívat přístrojové vybavení obou smluvních stran pro řešení problémů v oblasti základního i aplikovaného výzkumu.