Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Vladimír Schenk, DrSc.

Muž
Laboratoř geodynamiky
(emeritní pracovník)
 
E-mail - pracovní: schenkirsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 338
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Scope of activities

 • geodynamics and seismotectonics
 • earthquake hazard and seismic risk
 • seismicity and time-variable activity of seismogenic zones
 • strong ground motion

Activity in the national and international organizations

 • member of the Council of the Czech Association of Applied Geophysics (CAAG)
 • member of the Expert Group of the CAAG for problems of the applied seismology
 • chairman of the Sub-commission of the International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior "Earthquake Hazard and Seismic Risk"
 • member of the Executive Committee of the European Association of Earthquake Engineering

Lector and tutor activities

 • international UNESCO Training-Courses "Tectonics, Seismology and Seismic Risk Assessment" (1981 - 1991)
 • international IAEA-Training course "Seismic Aspects of Nuclear Power Plant Siting", Argonne, Illinois, USA, (1982)
 • regional seminars on Earthquake Engineering organised by the EAEE (1987-1989, 1991).

Editorial activity

 • editor of NATURAL HAZARDS, Journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (The Netherland)
 • member of the Editorial Advisory Bord of EXPLORATION GEOPHYSICS, REMOTE SENSING AND ENVIRONMENT, Journal of the Czech Association of Applied Geophysicists, Geofyzika Ltd., Brno (Czech Republic)

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ASEP | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

 • Geodynamické sledování severozápadních Čech a Vogtlandu (Český masív) na základě pozorování GPS (2005 - 2009)
 • Sledování recentní geodynamické interakce mezi Alpami a Českým masívem na základě pozorování GPS (2005 - 2009)
 • Sledování recentních pohybů zemské kůry východní části Českého masívu pomocí GPS (2005-2008, AV0/IA) (2005 - 2008)
 • Studium recentních geodynamických procesů pomocí geoinformačních technologií (2005 - 2009)
 • Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív (2005 - 2008)
 • Vymezení zón geodynamické pohyblivosti zemského povrchu a určení jejich nestability pro aplikace v územním plánování a v projektování staveb (2005 - 2009)
 • Zemětřesné ohrožení České republiky korigované o vliv místní geologie (2005 - 2007)
 • Celoevropský informační servis o ohrožení vyvolaném pohyby zemského povrchu pro potřeby závažných rozhodnutí zaměřených k ochraně obyvatelstva – 2. etapa (2004 - 2008)
 • Geodynamika Sudet a přilehlých oblastí na českém a polském území (2004 - 2009)
 • Informační síť pro rychlý dostup k datům o silných pohybech a makroseismických intenzitách důležitých zemětřesení Řecka(S.M.INT) (2003 - 2005)
 • Základní pohybové trendy severní části Moravsko-slezské zóny Českého masivu – komplexní geodynamická analýza (2001 - 2003)
 • Experimentální výzkum dynamiky Země a jejího povrchu (2000 - 2004)
 • Geofyzikální pozorování a předpověď geofyzikálních polí pro potřeby praxe (2000 - 2004)
 • Metody popisu seizmického buzení pro účely hodnocení rizika poškození mechanických systémů (2000 - 2002)
 • Použití a spolehlivost různých modelů seismického ohrožení – využití a aktualizace databáze silných pohybů půdy (1999 - 2001)
 • Evropská síť o seismickém riziku, zranitelnosti a zemětřesném scenáriu (ENSeRVES) (1998 - 2001)
 • Ocenění seismického potenciálu ve velkých evropských zemětřesných oblastech (1998 - 2000)
 • Evropská síť o seismickém riziku, zranitelnosti a zemětřesném scenáriu (ENSeRVES) (1997 - 2001)
 • Ocenění seismického potenciálu v evropských oblastech velkých zemětřesení (ASPELEA) (1997 - 2000)
 • Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita (1997 - 1999)
 • Charakteristiky náhodných vlnových excitací na mechanické systémy (1996 - 1998)
 • Technologie informační inteligence pro ocenění zemětřesného ohrožení a seismického rizika (1996 - 2000)
 • Seismo-geologická regionalizace 3. úrovně (1995 - 2007)
 • Program ocenění globálního seismického ohrožení (GSHAP) (1992 - 1999)
 • Popularizace

 • 30.8. 2017 Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas (seminář / workshop)