Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. František Staněk, Ph.D.

Oddělení seismotektoniky
(postdoktorand)
 
E-mail - pracovní: stanekfrirsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 349
Kancelář: 201 (budova: D, patro: 2)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

PhD. student

Škola: .

Scope of activities

  • induced seismicity
  • microseismic monitoring
  • inverse problem
  • source mechanisms
  • microgravimetry

 

For more information visit:

LinkedIn

ResearchGate

Vzdělání

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Studijní program: Fyzika, studijní obor: Geofyzika
Téma disertační práce: Zdrojové mechanismy mikroseismických jevů indukovaných hydraulickým štěpením
Školitel: Mgr. Eisner Leo Ph.D. 

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ResearchGate | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

V minulosti nebyl řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Popularizace

  • 24.5. 2013 Nový model vysvětlující pozorované zdrojové mechanismy jevů indukovaných hydraulickým štěpením břidlic (seminář / workshop)
  • 30.3. 2012 Stabilita zdrojového mechanismu z amplitud mikroseismických jevů (seminář / workshop)