Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mgr. Jakub Stemberk

Oddělení neotektoniky a termochronologie
(Ph.D. student)
 
E-mail - pracovní: jakub.stemberkirsm.cas.cz
E-mail - osobní: kuba.stemberkgmail.com
Telefon - pracovní: +420 266 009 326
Telefon - osobní: +420775180280
Kancelář: 409 (budova: C, patro: 4)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

PhD. student

Škola: Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Téma disertační práce: Vývoj údolí Bialy Lądecké (Kladské Bělé), RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. (školitel)

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ASEP | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

  • Kvarterní tektonická aktivita v západních Čechách a její vztah k vulkanismu (2021 - 2023)
  • Zastoupení ČR ve vedení INQUA na úrovni komise TERPRO (2020 - 2022)
  • Starší projekty

  • Multidisciplinární geofyzikální průzkum při studiu forem reliéfu (2013 - 2015)
  • Hodnocení tektonických pohybů na aktivních zlomech (2012 - 2015)
  • Popularizace

    Není uvedena žádná popularizační činnost.