Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mgr. Renata Lukešová (Gaždová), Ph.D.

Oddělení seismotektoniky
(postdoktorandka)
 
E-mail - pracovní: lukesovairsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 345
Telefon - osobní: +420776026159
Kancelář: 380 (budova: C, patro: 2)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Scope of activities

 • near-surface geophysics
 • high-resolution shallow seismic prospection
 • surface waves
 • dispersion curve inversion
 • gravimetry

Software download

 • DISECA – a Matlab code for dispersive waveform calculation - calculating a simplified waveform of the surface wave based on a given dispersion curve. download.

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ASEP | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

 • Interaktivní mapa seismického ohrožení ČR (2020 - 2023)
 • Starší projekty

 • EPOS/CzechGeo – Distribuovaný systém observatorních a terénních měření a monitorování geofyzikálních polí v České republice
  (Národní uzel projektu ESFRI/EPOS)
  (2010 - 2015)
 • Dynamika korových fluid v západní části Českého masivu jako indikátor změn napětí (2009 - 2012)
 • Charakter seismicity v oblasti Hronovsko-poříčského zlomu (2009 - 2013)
 • Paleoseismologické vyhodnocení průzkumu zlomových struktur v okolí JE Temelín (2009 - 2010)
 • PASSEQ (Pasívní seismický experiment) (2006 - 2007)
 • Závislost seismicky určeného příčného modulu zemin na měřítkovém (2006 - 2008)
 • Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu (2002 - 2004)
 • Popularizace

 • 18.5. 2018 Aplikace geofyziky při ochraně a využití přírodních zdrojů (přednáška)