Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ing. Nikola Bašinová

Žena
Oddělení struktury a vlastností materiálů
(Ph.D. studentka)
 
Telefon - pracovní: +420 266 009 380
Kancelář: 005 (budova: A, patro: přízemí)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

PhD. student

Škola: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, studijni obor: Chemie a technologie anorganických materiálů.
Téma disertační práce: Speciální skla pro fotoniku, Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc. (školitel)

 

 

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

V minulosti nebyl řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Popularizace

Není uvedena žádná popularizační činnost.