Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Dr. Giancarlo Dal Moro

Oddělení seismotektoniky
(vědecký pracovník)
 
E-mail - pracovní: dalmoroirsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 301
Kancelář: 303 (budova: Velká věž, patro: 3)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Odborné zaměření

Vzdělání

1993 - 1996 PhD. in Geophysics

  • Dipartimento di Scienze della Terra (DST) – University of Trieste (Italy)
  • Disertační práce: Crustal Deformations in the Friuli (NE Italy) Area: Observations and Modeling
  • Školitel: Prof. M. Zadro

1992 - MSc.  in Geological Sciences

  • University of Trieste (Italy), 110/110 Cum Laude
  • Magisterská práce: Seismic Data Processing for Seismostratigraphic Studies: Theory and Experimentation
  • Školitel: Prof. I. Finetti

Členství

 

Životopis ke stažení v pdf

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ResearchGate | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

V minulosti nebyl řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Popularizace

  • 24.3. 2015 Joint Analysis of Rayleigh-Wave Dispersion and HVSR of Lunar Seismic Data from the Apollo 14 and 16 Sites (článek / kniha)