Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mgr. Alexandra Špaldoňová, Ph.D.

Žena
Oddělení geochemie
(vědecká asistentka)
 
E-mail - pracovní: spaldonovairsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 297
Kancelář: 108 (budova: E, patro: 1) | 111 (budova: E, patro: 1)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Odborné zaměření

Instrumentální techniky plynové chromatografie - vývoj a validace metod

Strukturální analýzy látek různého původu a povahy: uhlí, fosilní dřeva, fosilní a recentní pryskyřice, vosky a parafiny, rašelina, bitumeny, sedimenty

Vzdělání

2010 – 2014 Přírodovědecká fakulta, UK Praha, Environmentální vědy, Ph.D.

2008 – 2010 Přírodovědecká fakulta, UK Praha, Ekologie, Mgr.

2005 – 2008 Přírodovědecká fakulta, UK Praha, Biologie, Bc.

Vybrané publikace

Martina Havelcová, Vladimír Machovič, Alexandra Špaldoňová, Ladislav Lapčák, Jiří Hendrych, Martin Adam, 2019. Characterization of Eocene fossil resin from Moravia, Czech Republic: Insights into macromolecular structure. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 215, 176–186.

Ivana Sýkorová, Bohdan Kříbek, Martina Havelcová, Vladimír Machovič, František Laufek, František Veselovský, Alexandra Špaldoňová, Ladislav Lapčák, Ilja Knésl, Petra Matysová, Vladimír Majer, 2018. Hydrocarbon condensates and argillites in the Eliška Mine burnt coal waste heap of the Žacléř coal district (Czech Republic): Products of high- and lowtemperature stages of self-ignition. International Journal of Coal Geology 190, 146–165.

Martina Havelcová, Vladimír Machovič, Ivana Sýkorová, Ladislav Lapčák, Alexandra Špaldoňová, Karel Mach, Zdeněk Dvořák, 2018. Duxite – Fossil resin of Miocene age, Organic Geochemistry 124, 190–204.

Ivana Sýkorová, Bohdan Kříbek, Martina Havelcová, Vladimír Machovič, Alexandra Špaldoňová, Ladislav Lapčák, Ilja Knésl, Jaroslav Blažek, 2016: Radiation- and self-ignition induced alterations of Permian uraniferous coal from the abandoned Novátor mine waste dump (Czech Republic). International Journal of Coal Geology Volume 168, 162–178.

Šárka Angst, CarstenW. Mueller, Tomáš Cajthaml, Gerrit Angst, Zuzana Lhotáková, Martin Bartuška, Alexandra Špaldoňová, Jan Frouz, 2016: Stabilization of soil organic matter by earthworms is connected with physical protection rather than with chemical changes of organic matter. Geoderma 289, 29–35.

Alexandra Špaldoňová and Jan Frouz, 2014: The role of Armadillium vulgare (Isopoda:Oniscidea) in litter decomposition and soil organic matter stabilization. Applied Soil Ecology, Volume 83, 186-192.

Jan Frouz and Alexandra Špaldoňová, 2014: The effect of earthworms (Lumbricus rubellus) and simulated tillage on soil organic in a long-term microcosm experiment. Soil Biology and Biochemistry, Volume 78, 58-64.

Jan Frouz, Alexandra Špaldoňová, Zuzana Lhotáková, Tomáš Cajthaml, 2015: Major mechanisms contributing to the macrofauna-mediated slowdown of litter decomposition. Soil Biology & Biochemistry, Volume 91, 23–31.

 

 

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

  • Radiolytická alterace organické hmoty v uranonosném prostředí (2019 - 2021)
  • Starší projekty

  • Biomarkery a petrografické parametry: vztah mezi nimi a hranice jejich vypovídací schopnosti. (2013 - 2015)
  • Popularizace

  • 31.7. 2019 Fosilní pryskyřice duxit, její chemické složení a vlastnosti (článek / kniha)