Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mgr. Alexandra Malhocká (Špaldoňová), Ph.D.

Žena
Oddělení geochemie
E-mail: spaldonova@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009297
Kancelář: místnost č.: 108, budova: E, patro: 1 | místnost č.: 111, budova: E, patro: 1
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

O mně

Vzdělání

2010-2014
Ph.D., Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzity Karlovy v Praze
2008-2010
Mgr., Katedra Ekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzity Karlovy v Praze
2005-2008
Bc., Katedra Biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzity Karlovy v Praze

Pracovní zkušenosti

Od roku 2014
Ústav struktury a mechaniky hornin, a.s., AVČR, Praha
2012-2015
Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
2010-2013
Katedra půdní biologie, Biologické centrum, AVČR, České Budějovice


Zájem výzkumu

Na oddělení geochemie Ústavu struktury a mechaniky hornin, a.s., AVČR jsem začala pracovat v roce 2014, krátce po ukončení doktorského studia, které jsem absolvovala na Ústavu pro životní prostředí, Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy.
Profesionálně se zaměřuji na chromatografii s velmi širokým rozsahem zájmů.
Jsem schopna vyvinout a vyhodnotit různé chromatografické metody pro analýzu materiálů různé povahy a původu, např. uhlí, fosilní dřeva a pryskyřice, přírodní vosky a parafíny, rašelina, půdní a říční sedimenty, bitumeny.
Můj současný výzkum je zaměřen především na chemizmus pryskyřic současných jehličnanů a následně na vztahy s biomarkery jejich zkamenělých příbuzných druhů. Většina mého výzkumu souvisí se změnami složení terpenoidů v pryskyřicích pod vlivem různých faktorů, jako je antropogenní stres a / nebo střídání ročních období.
Své aktivity mám také v oblasti výzkumu vlivu půdní bioty na rozklad a ukládání půdní organické hmoty, zejména na sekvestraci uhlíku v půdě. Také jsem se věnovala výzkumu na ožehavé téma – falšování včelího vosku parafinem nebo studiu geopolymerů.

Publikační činnost

V současné době jsem autorem nebo spoluautorem více než 14 vědeckých prací v časopisech s IF; 122 citací bez autocitací; H-index 7