Mgr. Radka Kalinová

Oddělení inženýrské geologie
(Ph.D. studentka)
 
E-mail - pracovní: kalinovairsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 344
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

PhD. student

Škola: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav petrologie a strukturní geologie
Téma disertační práce: Rekonstrukce pozdně-variského a post-variského deformačního vývoje Českého masivu. Školitelé: RNDr. Kryštof Verner, Ph.D.; RNDr. Filip Hartvich, Ph. D. (školitel)

Vzdělání

2012 - 2015 Mgr. v oboru Aplikovaná geologie,
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Praha
Magisterská práce: Sestavení digitální modelové inženýrskogeologické 3D mapy v
M 1:5 000 pro území listu 6 – 8 Kralupy nad Vltavou
Školitel: Ing. Petr Kycl

 

Členství
Organizace pro ložiskovou geologii (SGA) (http://www.e-sga.org)Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ResearchGate | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

V minulosti nebyl řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Popularizace

Není uvedena žádná popularizační činnost.