Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mgr. Milosz Wcislo

Oddělení seismotektoniky
(Ph.D. student)
 
E-mail - pracovní: wcisloirsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 246
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

PhD. student

Škola: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Téma disertační práce: Seismické vlny v nehomogenních, slabě absorbujících, anizotropních prostředích

Odborné zaměření

  • Analysis of Seismic-Data attenuation according to different techniques
  • Analysis of micro-seismicity and microtremor data

Vzdělání

2014 - 2015 Mgr. v oboru Užité geofyziky

  • AGH  University of Science and Technology in Kraków, Polsko

2010 - 2014 Bc. v oboru Geofyzika

  • AGH  University of Science and Technology in Kraków, Polsko

Členství

  • GEOPHONE - studenstká organizace geofyziků

Životopis v pdf

 

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

V minulosti nebyl řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Popularizace

  • 23.5. 2016 Veletrh vědy 2016 přilákal do pražských Letňan tisíce návštěvníků (článek / kniha)