Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mgr. Josef Vlček

Oddělení seismotektoniky
(Ph.D. student)
 
E-mail - pracovní: vlcekirsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 246
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

PhD. student

Škola: Univerzita Karlova v Praze
Téma disertační práce: Disertační práce: Microseismický monitoring Školitel: doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.

Odborné zaměření

 • Seismology – automatic event location and focal mechanism estimation,
  magnitude of completeness estimation, spatial and temporal mapping of
  b-values and other statistical parameters
 • CO2 flow – measuring of the natural CO2 flow using flowmeters, pressure
  and electrical methods, data processing and interpretation

Vzdělání

od 2011  PhD. studium

 • Univerzita Karlova v Praze
 • Disertační práce: Microseismický monitoring
 • Školitel: doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.

2009 - 2011 Mgr. v oboru Užitá geofyzika

 • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
 • Magisterská práce: Seismicita indukovaná injektáží - statistická a energetická analýza
 • Školitel: doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.

2006 - 2009 Bc. v oboru Užitá geofyzika

 • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
 • Bakalářská práce: Geotermální zdroje energie - zkušenosti z projektu Soultz-sous-Forets
 • Školitel: doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.


Životopis v pdf

 

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

V minulosti nebyl řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Popularizace

Není uvedena žádná popularizační činnost.