Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Jiří Vackář, Ph.D.

Oddělení seismotektoniky
(postdoktorand)
 
E-mail - pracovní: vackarirsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 264
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

PhD. student

Škola: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko - ­fyzikální fakulta, Katedra geofyziky
Téma disertační práce: Automated determination of earthquake source parameters, Školitel: prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.

Odborné zaměření

 • Seismické studie a související problémy: zpracování dat a automatizace

Vzdělání

2012 - 2014  PhD. studium

 • Univerzita Karlova v Praze, Matematicko - ­fyzikální fakulta, Katedra geofyziky
 • Disertační práce: Automated determination of earthquake source parameters
 • Školitel: prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.

2010 - 2012 Mgr. v oboru Geofyzika

 • Univerzita Karlova v Praze, Matematicko - ­fyzikální fakulta, Katedra geofyziky
 • Magisterská práce: Fast interference waves and 1D seismic crustal models
 • Školitel: prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.

2007 - 2010 Bc. v oboru Obecné fyziky

 • Univerzita Karlova v Praze, Matematicko - ­fyzikální fakulta, Katedra geofyziky
 • Bakalářská práce: Partial automation of seismic data processing
 • Školitel: prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.


Životopis v pdf

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

 • Interaktivní mapa seismického ohrožení ČR (2020 - 2023)
 • Starší projekty

  V minulosti nebyl řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

  Popularizace

 • 23.5. 2016 Veletrh vědy 2016 přilákal do pražských Letňan tisíce návštěvníků (článek / kniha)