Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Dipl. Geol. Annika Szameitat, Ph.D.

Oddělení neotektoniky a termochronologie
(postdoktorandka)
 
E-mail - pracovní: szameitatirsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 325
Kancelář: 521 (budova: C, patro: 4)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

V minulosti nebyl řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Popularizace

  • 6.4. 2018 Předsedkyně v nejstarší železobetonové stavbě Prahy (tisková zpráva)
  • 20.2. 2017 Termochronologie - pohled do vzdálené historie (videozáznam)
  • 20.7. 2016 Dozvíme se novinky o historii Země? (článek / kniha)