Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Michal Kusák, Ph.D.

Oddělení inženýrské geologie
(postdoktorand)
 
E-mail - pracovní: kusakirsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 262
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

PhD. student

Téma disertační práce: Morfostrukturní analýza Etiopské vysočiny pomocí dálkového průzkumu Země, prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.

Odborné zaměření

 • Morfometrická analýza reliéfu 
 • Fraktální analýza 
 • Komplexní sítě
 • Hodnocení geomorfologických ohrožení a rizik

Vzdělání

2013 – dosud Ph.D. v oboru Fyzická geografie a geoekologie

 • Karlova Univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie
 • Disertační práce: Morfostrukturní analýza Etiopské vysočiny pomocí dálkového průzkumu Země
 • Školitelé: Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.

2011 – 2013 Mgr. v oboru Fyzická geografie a geoekologie

 • Karlova Univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie
 • Magisterská práce: Morfologické charakteristiky údolní sítě povodí Modrého Nilu v Etiopské vysočině
 • Školitel: RNDr. Marek Křížek, Ph.D.

2008 – 2011 Bc. v oboru Fyzická geografie a geoekologie

 • Karlova Univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie
 • Bakalářská práce: Morfologické typy údolních sítí
 • Školitel: RNDr. Marek Křížek, Ph.D.

Výuka

 • Přírodní ohrožení a rizika, Karlova Univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie
 • Cvičení z geomorfologie, Karlova Univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie

Členství

 

Publikace

 

 

 

 

 

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ResearchGate | Vyhledat v databázi ASEP | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

V minulosti nebyl řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Popularizace

 • 15.2. 2017 Cestovatelská přednáška a beseda o Etiopii a Keni (přednáška)
 • 6.12. 2016 Lidé, geologie a eroze (přednáška)