Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Miloš Briestenský, PhD.

Oddělení inženýrské geologie
(vědecký pracovník)
 
E-mail - pracovní: briestenskyirsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 306
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Odborné zaměření

 • Analýza a monitoring tektonických pohybů a sesuvů
 • Monitoring radonu
 • Vývoj měřících aparatur pro polní využití

Vzdělání

2003 - 2009 Ph.D. v oboru Inženýrská geologie, hydrogeologie a užitá geofyzika

 • Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Praha
 • Disertační práce: Geodynamické riziká severnej časti Malých Karpát
 • Školitel: Dr. Josef Stemberk

1993 – 2002 Mgr. v oboru Inženýrská geologie a hydrogeologie

 • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava
 • Magisterská práce: Magisterská práce: Mrazuvzdornosť horninového materiálu, porovnanie slovenskej a kanadskej normy
 • Školitel: Mrg. Martin Ondrášik

 

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ResearchGate | Vyhledat v databázi ASEP | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

 • Monitoring aktivity křehkých struktur PVP Bukov a dolu Rožná (2018 - 2022)
 • Starší projekty

 • Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí (CzechGeo/EPOS-Sci) (2017 - 2020)
 • Pozdně kvartérní seismogenní zlomová aktivita a související vývoj sedimentačních pánví ve východní části Českého masívu (2012 - 2015)
 • CzechGeo/EPOS– Distribuovaný systém observatorních a terénních měření a monitorování geofyzikálních polí v České republice
  (Národní uzel projektu ESFRI/EPOS)
  (2010 - 2015)
 • Analýza časového vývoje mikroposunů monitorovaných v zóně kolize Africké a Euro-asijské desky (2009 - 2011)
 • Monitoring současných mikropohybů v Hornorýnském příkopu a jeho integrace do EU sítě 3-D monitoringu (2008 - 2010)
 • 3-D monitoring mikropohybů v zóně projevů kolize Africké a Euroasijské desky (2006 - 2008)
 • Monitoring aktivních tektonických struktur v krasu (2006 - 2007)
 • Endogenní vlivy na vznik a vývoj svahových deformací (2005 - 2007)
 • Geodynamika Západních Karpat a přilehlých oblastí na Českém a Slovenském území (2005 - 2010)
 • Popularizace

 • 12.10. 2020 Pohyby aneb Za tajemstvím hlubinných procesů Země (videozáznam)
 • 28.8. 2019 Pohyby aneb Za tajemstvím hlubinných procesů Země (videozáznam)
 • 27.9. 2018 Jubilejní desátá výprava geologů za polární kruh (tisková zpráva)
 • 22.11. 2017 Tectonic strain changes recognised by fault slip monitoring along eastern border of the Bohemian Massif (TecNet) (přednáška)
 • 29.3. 2017 Pohyby aneb Za tajemstvím hlubinných procesů Země (videozáznam)
 • 16.11. 2016 Workshop CzechGeo/EPOS - data a služby pro výzkum a aplikace (přednáška)
 • 20.7. 2016 Vzhůru na polární expedici! (článek / kniha)