Mgr. Eliška Zábranová, Ph.D.

Muž
Oddělení seismotektoniky
(postdoktorand)
 
E-mail - pracovní: zabranovairsm.cas.cz
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

V minulosti nebyl řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Popularizace

  • 18.5. 2018 Aplikace geofyziky při ochraně a využití přírodních zdrojů (přednáška)