Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Dr. Hamid Sana, PhD

Muž
Oddělení neotektoniky a termochronologie
(vědecký asistent)
 
E-mail - pracovní: sanairsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 366
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

  • Kvarterní tektonická aktivita v západních Čechách a její vztah k vulkanismu (2021 - 2023)
  • Starší projekty

    V minulosti nebyl řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

    Popularizace

  • 6.4. 2018 Předsedkyně v nejstarší železobetonové stavbě Prahy (tisková zpráva)