Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mgr. Nikoleta Čimová

Muž
Oddělení struktury a vlastností materiálů
(odborný pracovník)
 
E-mail - pracovní: cimovairsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 414
Kancelář: vpravo (budova: AB, patro: 2)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Odborné zaměření

geochemie, izotopová geochemie, environmentální geochemie, pyrolýza, zplyňování, plynová chromatografi

 

Vzdělání

Univerzita Komenského v Bratislavě,  environmentalistika – environmentálna geochémia, Bc.

Přírodovědecká fakulta, UK Praha, Geologie, Geochemie, Mgr.

 

Vybrané publikace

Martin Novák, Vladislav Chrástný, Ondřej Šebek, Eva Martinková, Eva Prechová, Jan Čuřík, František Veselovský, Markéta Štěpánová, Barbora Doušová, František Buzek, Juraj Farkas, Alexandre Andronikov, Nikoleta Čimová, Marie Housková (2017): Chromium isotope fractionations resulting from electroplating, chromating and anodizing: Implications for groundwater pollution studies; Applied geochemistry, Vol. 80, p. 134-142.

Nikoleta Čimová, Martin Novák, Vladislav Chrástný, Jan Čuřík, František Veselovský, Vladimír Bláha, Eva Prechová, Jan Pasava, Marie Housková, Leona Bohdalková, Markéta Štěpánová, Jitka Míková, Michael Krachler, Arnošt Komárek (2016): Lead fluxes and Pb-206/Pb-207 isotope ratios in rime and snow collected at remote mountain-top locations (Czech Republic, Central Europe): Patterns and sources; Atmospheric Environment, Vol. 143, p. 51-59.

 

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

V minulosti nebyl řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Popularizace

Není uvedena žádná popularizační činnost.