Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mgr. Jan Flašar

Muž
Oddělení neotektoniky a termochronologie
(Ph.D. student)
 
E-mail - pracovní: flasarirsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 366
Kancelář: 404 (budova: C, patro: 4)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

PhD. student

Škola: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Téma disertační práce: Reakce říčních systémů Českého masivu na neotektonické a klimatické vlivy během kvartéru, Školitel: Mgr. Karel Martínek, Ph.D.

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

  • Kvarterní tektonická aktivita v západních Čechách a její vztah k vulkanismu (2021 - 2023)
  • Starší projekty

    V minulosti nebyl řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

    Popularizace

    Není uvedena žádná popularizační činnost.