Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mgr. Lujza Medvecká

Muž
Oddělení geochemie
(Ph.D. student)
 
E-mail - pracovní: medveckairsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 272
Kancelář: 107 (budova: E, patro: 1)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

PhD. student

Škola: Masarykova univerzita v Brně
Téma disertační práce: Tepelná přeměna organické hmoty miocénu karpatské předhlubně, školitel: Mgr. Eva Geršlová, PhD.

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

V minulosti nebyl řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Popularizace

Není uvedena žádná popularizační činnost.