Ing. Miroslava Hujová

Muž
Oddělení struktury a vlastností materiálů
(Ph.D. student)
 
E-mail - osobní: Miroslava.Hujovavscht.cz
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

PhD. student

Škola: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Téma disertační práce: Interakce plynné fáze s taveninami skel, Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc. (školitel)

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

V minulosti nebyl řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Popularizace

Není uvedena žádná popularizační činnost.