Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Dr. Thomas Rockwell

Muž
Oddělení neotektoniky a termochronologie
(vědecký pracovník)
 
E-mail - pracovní: rockwellirsm.cas.cz
Kancelář: 408 (budova: C, patro: 4)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

V minulosti nebyl řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Popularizace

Není uvedena žádná popularizační činnost.