Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mgr. Ondřej Racek

Muž
Oddělení inženýrské geologie
(odborný pracovník)
(Ph.D. student)
 
E-mail - pracovní: racekirsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 363
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

PhD. student

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

V minulosti nebyl řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Popularizace

Není uvedena žádná popularizační činnost.