Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ing. Vladimír Machovič, CSc.

Muž
Oddělení geochemie
(vědecký pracovník)
 
E-mail - osobní: Vladimir.Machovicvscht.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 316
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Scope of activities

 • investigation of humic substances in coal and soil
 • carbonization of bituminous coal pitch
 • research of structure of natural organic materials
 • especially of coal, wood, peat and analysis of minerals and pigments by Infrared and Raman spectroscopy and microspectroscopy

Pedagogic activities

 • Lecturer at the training course "Measurement of infrared and Raman spectra" and "Interpretation of vibrational spectra" organized by the J. M. Marci Spectroscopic Society in cooperation with the Institute of Chemical Technology (VŠCHT), the Charles University, and other institutes.
 • Participation at the course „Special application of instrumental techniques“ organized by the VŠCHT Central Laboratories for graduate students.
 • Supervisor/advisor of several MSc. and PhD. projects.

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ASEP | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

 • Radiolytická alterace organické hmoty v uranonosném prostředí (2019 - 2021)
 • Starší projekty

 • Použití Ramanovy mikroskopie pro posouzení vlivu stárnutí na mikromechanické změny betonu vyztuženého polyethylenetereftálátovými vlákny (PET) (2005 - 2007)
 • Sorbenty toxických kovů a radionuklidů na bázi imobilizované huminové kyseliny a chitosanu (2003 - 2003)
 • Teplotně a oxidačně odolné materiály na bázi pyrolyzovaných polysiloxanů (2000 - 2002)
 • Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování (1999 - 2001)
 • Složení a struktura uhlí České republiky (1996 - 1998)
 • Popularizace

 • 31.7. 2019 Fosilní pryskyřice duxit, její chemické složení a vlastnosti (článek / kniha)
 • 7.1. 2019 I uhlí má svoji auru (článek / kniha)