Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

doc. Ing. Karel Balík, CSc.

Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
(vědecký pracovník)
 
E-mail - pracovní: balikirsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 201
Kancelář: 600 (budova: Velká věž, patro: 6)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Scope of activities

 • Composite as a biomaterial
 • Oxygen resistant composites
 • CVD methods
 • C/C carbons

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ASEP | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

 • Vývoj a komplexní preklinické testování nových kompozitních materiálů pro kostní chirurgii (2015 - 2018)
 • Kompozitní materiály transparentní vůči rentgenovému záření a vysoce odolné proti opakované sterilizaci pro použití v lékařství (2010 - 2012)
 • Příprava biodegradabilního nanokompozitního pro obnovu kostní tkáně, imitujícího reálnou strukturu kostí a složeného z nanovláken, makroporézních gelů a bioaktivního anorganického plniva (2009 - 2012)
 • Porézní kompozitní materiály s polyamidovou výztuží a siloxanovou matricí s nano-hydroxyapatitem jako biomateriály (2006 - 2008)
 • Řešení problematiky páteřních onemocnění z pohledu degenerativních a poúrazových stavů s využitím poznatků tkáňového inženýrství, biomechaniky obratlů, osseointegrace umělých náhrad a studia důvodů jejich selhání. (2006 - 2009)
 • Strukturní výzkum a fyzikální vlastnosti nových grafitu podobných nanokompozitů na bázi anorganických částic s různou morfologií (2006 - 2008)
 • Výzkum a vývoj kompozitů s termoplastovou matricí a jejich aplikace pro primární letecké konstrukce. (2006 - 2009)
 • Mikrostruktura a mechanické vlastnosti tepelně odolných a chemicky stálých kompozitů vyztužených čedičovými vlákny (2004 - 2005)
 • Kompozitní materiály na bázi skelných tkanin a siloxanové matrice jako náhradní a spojovací prvky v ortopedii (2003 - 2005)
 • Utility Model "Intervertebral Cages" (založeno na C/C kompozitech) (2003 - 2003)
 • Inteligentní Textilní struktury - Aplikace, výroba a testování (2002 - 2005)
 • Mezitělové rozpěrky na bázi kompozitů uhlík-uhlík (2000 - 2002)
 • Mikrostruktura a mechanické vlastnosti kompozitů s keramickou matricí pro zvýšené teploty a oxidační prostředí (2000 - 2003)
 • Kompozitní materiály na bázi skelných vláken a siloxanové matrice pro použití za vysokých teplot (1999 - 2001)
 • Popularizace

 • 1.3. 2017 Kosti (článek / kniha)
 • 15.9. 2016 BIOMATERIÁLY A JEJICH POVRCHY (seminář / workshop)
 • 9.9. 2015 Seminář Biomateriály a jejich povrchy VIII. (seminář / workshop)
 • 30.1. 2015 Biokompozitní náhrady kostní tkáně (článek / kniha)
 • 28.11. 2014 Funkcionalizovaná nanovlákna pro osteochondrální regeneraci, pozvánka na přednášku (přednáška)
 • 7.5. 2014 Češi vyvíjejí umělé kosti z kapra (článek / kniha)
 • 9.9. 2013 Biomateriály a jejich povrchy VI. (seminář / workshop)
 • 15.5. 2013 Nový unikátní přístroj v ÚSMH AV ČR Electrospunra 210 pomáhá nahrazovat kostní tkáň (tisková zpráva)
 • 13.9. 2011 Biomateriály a jejich povrchy 2011 (seminář / workshop)
 • 15.9. 2010 Biomateriály a jejich povrchy (seminář / workshop)