Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ing. Jiří Mizera, Ph.D.

Muž
Oddělení geochemie
(vědecký pracovník)
 
E-mail - pracovní: mizerairsm.cas.cz
E-mail - osobní: mizeraujf.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 316, 278
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Kontakty

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
18209 Praha 8
Oddělení geochemie

 

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
Hlavní 130
250 68 Husinec-Rež
Oddělení jaderné spektroskopie

email: mizera@iujf.cas.cz
tel.: (+420) 724 232 924

 

Odborné zaměření

 • neutronová a fotonová aktivační analýza a její aplikaci v geologickém a geochemickém, biologickém a environmentálním výzkumu
 • multielementní analýza a formy existence stopových prvků v uhlí, rašelině a popílku
 • geochemická analýza tektitů (např. vltavínů) a impaktových skel, sedimentárních a vulkanických hornin, aj.
 • využití uhlí a jeho produktů pro sorpci toxických kovů a radionuklidů, příprava a studium vlastností sorbentů na bázi nízkoenergetických uhlí, huminových látek a chitosanu     

Vzdělání

1988-1993: České vysoké učení technické v Praze, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, obor jaderně-chemické inženýrství

1993-1998: České vysoké učení technické v Praze, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Ph.D. v oboru analytická chemie

Zahraniční pobyty

1995-1996: Florida State University, Tallahassee, USA

Grantové projekty  (řešitel/spoluřešitel)

 • GA205/09/0991 Vznik vltavínů - komplexní geochemické studium
  poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR), hlavní příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., 2009-2011
 • GA106/09/0735 Sorbenty na bázi oxidovaných uhlí a chitosanu
  poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR), hlavní příjemce: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 2009-2010
 • GA205/07/1365 Integrovaná statigrafie a geochemie hraničního intervalu jura/křída tethydní a boreální oblasti
  poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GAČR), hlavní příjemce: Geologický ústav AV ČR, v. v. i., 2007-2009

Publikace

 1. Žák, K., Skála, R., Řanda, Z., Mizera, J.: A review of volatile compounds in tektites, and carbon content and isotopic composition of moldavite glass. Meteorit. & Planet. Sci. 47, 1010-1028 (2012).
 2. Mizera, J., Řanda, Z., Tomandl, I.: Geochemical characterization of impact glasses from the Zhamanshin crater by various modes of activation analysis. Remarks on genesis of irghizites. J. Radioanal. Nucl. Chem. 293, 359-376 (2012).
 3. Havelcová, M., Mizera, J., Machovič, V., Přibyl, O., Borecká, L., Krausová, I.: Sorbents based on humic substances and chitosan. Chem. Listy 105, 913-917 (2011).
 4. Magna, T., Deutsch, A., Mezger, K., Skála, R., Seitz, H.-M., Mizera, J., Řanda, Z., Adolph, L.: Lithium in tektites and impact glasses: Implications for sources, histories and large impacts. Geochim. Cosmochim. Acta 75, 2137–2158 (2011).
 5. Mizera, J., Řanda, Z., Košťák, M.: Neutron activation analysis in geochemical characterization of Jurassic-Cretaceous sedimentary rocks from the Nordvik Peninsula. J. Radioanal. Nucl. Chem. 284, 211-219 (2010).
 6. Mizera, J., Řanda, Z.: Instrumental neutron and photon activation analyses of selected geochemical reference materials. J. Radioanal. Nucl. Chem. 284, 157-163 (2010).
 7. Řanda, Z., Ulrych, J., Turek, K., Mihaljevič, M., Adamovič, J., Mizera, J.: Radiobarites from the Cenozoic volcanic region of the Bohemian Massif: radiochemical study, history, and lead isotopic composition. J. Radioanal. Nucl. Chem. 283, 89-94 (2010).
 8. Mizera, J., Řanda, Z.: Neutron and photon activation analyses in geochemical characterization of sediment profiles at the Jurassic–Cretaceous boundary. J. Radioanal. Nucl. Chem. 282, 53-57 (2009).
 9. Havelcová, M., Mizera, J, Sýkorová, I., Pekař, M.: Sorption of metal ions on lignite and the derived humic substances. J. Hazard. Mater. 161, 559-564 (2009).
 10. Mizera, J., Řanda, Z., Kučera, J.: Determination of silver in biological reference materials by neutron activation analysis. J. Radioanal. Nucl. Chem. 278, 599-602 (2008).
 11. Řanda, Z., Mizera, J., Frána, J., Kučera, J.: Geochemical characterization of moldavites from a new locality, the Cheb Basin, Czech Republic. Meteorit. & Planet. Sci. 43, 461-477 (2008).
 12. Mohammed, N. K., Mizera, J, Spyrou, N. M.: Elemental contents in hair of children from Zanzibar in Tanzania as bio-indicator of their nutritional status. J. Radioanal. Nucl. Chem. 276, 125-128 (2008).
 13. Řanda, Z., Frána, J., Mizera, J., Kučera, J., Novák, J. K., Ulrych, J., Belov, A. G., Maslov, O. D.: Instrumental neutron and photon activation analyses in geochemical study of phonolitic and trachytic rocks. Geostand. Geoanal. Res. 31, 275-283 (2007).
 14. Mizera, J., Mizerová, G., Machovič, V., Borecká, L.: Sorption of cesium, cobalt and europium on low-rank coal and chitosan. Water Res. 41, 620-626 (2007).
 15. Andrási, E., Kučera, J., Bélavári, C., Mizera, J.: Determination of iodine in human brain by epithermal and radiochemical neutron activation analysis. Microchem. J. 85, 157–163 (2007).
 16. Kučera, J., Mizera, J., Řanda, Z., Vávrová, M.: Pollution of agricultural crops with lanthanides, thorium and uranium studied by instrumental and radiochemical neutron activation analysis. J. Radioanal. Nucl. Chem. 271, 581–587 (2007).
 17. Řanda, Z., Kučera, J., Mizera, J. , Frána, J.: Comparison of the role of photon and neutron activation analyses for elemental characterization of geological, biological and environmental materials. J. Radioanal. Nucl. Chem. 271, 589-596 (2007).
 18. Řanda, Z., Špaček, B., Mizera, J.: Fast determination of gold in large mass samples of gold ores by photoexcitation reactions using 10 MeV bremsstrahlung. J. Radioanal. Nucl. Chem. 271, 603-606 (2007).
 19. Kučera, J., Mizera, J., Repinc, U., Smodiš, B.: Simultaneous low-level determination of  iodine and manganese by radiochemical neutron activation analysis, Czech. J. Phys. 56, Suppl. D, 151-157 (2006).
 20. Mizera, J., Kučera, J., Řanda, Z., Lučaníková, M.: Advanced liquid and solid extraction procedures for ultratrace determination of rhenium by radiochemical neutron activation analysis, Czech J. Phys. 56, Suppl. D, 315-321 (2006).
 21. Bejey, A. M., Alamin, M. B., Mizera, J., Kučera, J.: Determination of iodine in foodstuffs consumed in Libya using instrumental and radiochemical neutron activation analysis, Czech J. Phys. 56, Suppl. D, 159-163 (2006).
 22. Alamin, M. B., Bejey, A. M., Kučera, J., Mizera, J.: Determination of mercury and selenium in consumed food items in Libya using instrumental and radiochemical NAA. J. Radioanal. Nucl. Chem. 270, 143-146 (2006).
 23. Kučera, J., Byrne, A. R., Mizera, J., Lučaníková,  M., Řanda, Z.: Development of a radiochemical neutron activation analysis procedure for determination of rhenium in biological and environmental samples at ultratrace level. J. Radioanal. Nucl. Chem. 269, 251-257 (2006).
 24. Mizera, J., Mizerová, G., Beneš, P.: Radiotracer study of europium interaction with humic acid using electrophoresis, ultrafiltration, and dialysis. J. Radioanal. Nucl. Chem. 263, 75-80 (2005).
 25. Řanda, Z., Soukal, L., Mizera, J.: Possibilities of the short-term thermal and epithermal neutron activation analysis of macromycetes (mushrooms). J. Radioanal. Nucl. Chem. 264, 67-76 (2005).
 26. Štamberg, K., Beneš, P., Mizera, J., Vopálka, D., Procházková, Š.: Radiotracer study of the kinetics of complexation and decomplexation of Eu(III) with humic acid using ion exchange. J. Radioanal. Nucl. Chem. 258, 347-360 (2003).
 27. Štamberg, K., Beneš, P., Mizera, J., Dolanský, J., Vopálka, D., Chalupská, K.: Modeling of metal-humate complexation based on the mean molecular weight and charge of humic substances: Application to Eu(III) humate complexes using ion exchange method. J. Radioanal. Nucl. Chem. 258, 329-345 (2003).
 28. Balík, K., Machovič, V., Černý, M., Kolář, F., Krena, J., Matějka, P., Mizera, J.: Preparation and oxygen resistance of 2D composites based on E-glass, R-glass, and siloxanes. Material Chemistry and Physics 82, 458-465 (2003).
 29. Mizera, J., Jansová, A., Hvoždová, I., Beneš, P.: Isotope exchange study of the dissociation of metal – humic substance complexes. Czechoslovak J. of Physics 53, Suppl.A, 97-101 (2003).
 30. Beneš, P., Štamberg, K., Široký, L., Mizera, J.:Radiotracer study of sorption of europium on Gorleben sand from aqueous solutions containing humic substances. J. Radioanal. Nucl. Chem. 254, 231-239 (2002).
 31. Machovič, V., Kolář, F., Svítilová, J., Matějka, P., Mizera, J., Maixner, J.: Structural characterization of the free carbon phase of silicon oxycarbides produced by polysiloxane pyrolysis. Acta Montana IRSM AS CR, Series B, No. 12(126), 35-46 (2002).
 32. Mizera, J., Beneš, P., Hvoždová, I., Jansová: Application of Radiotracer Techniques to a Kinetic Study of the Interaction of Eu with Humic Acid. Radiochim. Acta 89, 785-789 (2001).
 33. Mizera, J., Dolanský, J., Beneš, P.: Radiotracer Study of the Electrophoretic Behavior of Eu and Its Complexes with Humic Acid. Radiochim. Acta 89, 529-535 (2001).
 34.  Šebestová, E., Machovič, V., Mizera, J., Pavlíková, H., Spěváčková, Borecká, L.: Structural Characterization of Coal Humates from Bílina and Březová and Their Prospect in Wastewater Treatment. Acta Montana IRSM AS CR, Series B, No.11 (120), 55-67 (2001).
 35. Mizera, J., Lebeda, O., Gosman, A.: Výpočty pro jaderné chemiky. Jaderná chemie. Elektrochemie. Skripta. Vydavatelství ČVUT, Praha (2001).
 36. Machovič, V., Mizera, J., Sýkorová, I., Borecká, L.: Ion-Exchange Properties of Czech Oxidized Coals. Acta Montana IRSM AS CR, Series B, No.10 (117), 15-26 (2000).
 37. Beneš, P., Mizera, J.: Radiotracer Analysis of Cadmium Speciation in Soil Solutions Using Electrophoresis, Dialysis, Centrifugation and Ultrafiltration. Biol. Trace Elem. Res. 71-72, 91-101 (1999).
 38. Mizera, J., Bond, A. H., Choppin, G. R., Moore, R. C.: Dissociation Constants of Carboxylic Acids at High Ionic Strengths. In: Radionuclide Speciation in Real Systems: Fundamental Research and Application to Radioactive Waste Management ( D. T. Reed, S. Clark and L. Rao, eds.), Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York (1999) 113-124.
 39. Mizera, J.: Studium interakce stopových prvků s huminovými látkami radiostopovací metodou. Disertační práce FJFI ČVUT, Praha (1998).
 40. Beneš, P., Mizera, J.: Application of Electrophoresis to the Study of the Complexation of Cadmium with Humic Substances Using 109Cd as Radiotracer. Radiochimica Acta 74, 185-188 (1996).
 41. Šebestová, V. Machovič, H. Pavlíková, V. Spěváčková, P. Beneš, K. Kratzer, J. Mizera: Investigation of Potential Application of Humate - Clay Complex to the Treatment of Industrial Waste Waters. Acta Montana IRSM AS CR, Series AB, No.2 (99), 41 (1996).
 42. Mizera, J.: Použití radiostopovací metody ke studiu speciace a chování kadmia v půdách. Diplomová práce FJFI ČVUT, Praha (1993).

Pedagogická činnost

 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, katedra jaderné chemie - přednášející předmětů Aplikace radionuklidů I+II, vedoucí diplomových a doktorských prací
 • Přírodovědecká fakulta UK, Ústav geologie, mineralogie a nerostných zdrojů - přednášející předmětu Radioanalytické metody

Popularizační a jiná činnost

 • přednášky v rámci Týdne vědy a techniky AVČR v letech 2009 a 2010
 • externí posuzovatel Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pro akreditaci zkušebních a kalibračních laboratoří

Členství v redakčních radách a odborných společnostech

 • člen redakční rady (associate editor) mezinárodního časopisu Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
 • člen Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci (SSJMM), člen hlavního výboru SSJMM a předseda její odborné skupiny instrumentálních radioanalytických metod
 • člen International Nuclear Chemistry Society

Ocenění vědeckou komunitou

 • prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky AV ČR, 2006

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ASEP | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

 • Sorbenty na bázi oxidovaných uhlí a chitosanu (2009 - 2011)
 • Přírodní uhlíkaté "sorbenty", fulvokyseliny a polycyklické aromatické uhlovodíky, vzájemné vztahy, adsorpce a molekulární modelování (2003 - 2006)
 • Sorbenty toxických kovů a radionuklidů na bázi imobilizované huminové kyseliny a chitosanu (2003 - 2003)
 • Využití radionuklidů a ionizujícího záření (1999 - 2004)
 • Studium interakce kadmia s huminových látek radioaktivní metodou (1998 - 1998)
 • Vliv huminových látek na speciaci a migraci radionuklidů v podzemních vodách (1998 - 2000)
 • Modelování a simulace procesů šíření kontaminantů v bariérových materiálech úložišť odpadů, ve vodních tocích a přehradních nádržích (1997 - 1999)
 • Modelování migrace toxických a radiotoxických látek v půdách, horninách a sedimentech (1994 - 1996)
 • Popularizace

  Není uvedena žádná popularizační činnost.