Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Dr. Matthew D. Rowberry, Ph.D.

Oddělení inženýrské geologie
(vědecký pracovník)
 
E-mail - pracovní: rowberryirsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 327
Kancelář: 207 (budova: C, patro: 2)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Odborné zaměření

 • Zvětrávání vápenců a jejich role při vzniku jeskyní
 • Deformace zemské kůry a sledování monitoring pohybů na zlomech
 • Geomorfologický vývoj pasivních kontinentálních okrajů

Postdoktorská stáž

2008 - 2009

 • University of the Witwatersrand, Ústav geověd, Johannesburg, Jihoafrická republika
 • Výzkumné téma: The developmental geomorphology of southern Africa following the breakup of Gondwana
 • Garant: Prof. T.S. McCarthy

Vzdělání

2003 – 2007 Ph.D. v oboru věd o Zemi

 • Ústav geografie a věd o Zemi, University of Wales, Aberswyth, Spojené království
 • Disertační práce: The evolutionary geomorphology of Wales
 • Školitelé: Prof. Mark G. Macklin & Dr. Paul A. Brewer

2000 - 2003 BSc. v oboru Fyzká geografie a geologie

 • Katedra geografie, University of Liverpool, Spojené království
 • Bakalářská práce: Scale, process, and badland development in a rapidly incising landscape: the example of Los Molinos Badlands, Almería Province, SE Spain
 • Školitel: Prof. Adrian M. Harvey

Členství

Professional Profiles

 

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ResearchGate | Vyhledat v databázi ASEP | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

 • Dynamika megasesuvu na El Hierru analyzovaná pomocí "big data" za účelem predikce budoucího chování megasesuvů i na dalších vulkanických ostrovech (2016 - 2018)
 • Vývoj a optimalizace prototypu přístroje pro automatický monitoring pohybů na trhlinách ve 3D: přesný a odolný nástroj pro využití v materiálových vědách, ve stavebnictví a mnoha oborech geověd (2015 - 2017)
 • Popularizace

 • 16.11. 2018 From Nano to Geo: Scaffolds for Innovation (přednáška)