Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.

Oddělení struktury a vlastností materiálů
(vědecký pracovník)
Funkce: vědecký tajemník
 
E-mail - pracovní: strakairsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 402
Kancelář: 201 (budova: Velká věž, patro: 2)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Scope of activities

 • Chemical structure of coal
 • Co-processing of coal with organic wastes
 • Mineral processing

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ASEP | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

 • Komplexní sloučeniny hliníku v tuhých kaustobiolitech (2007 - 2010)
 • Studie reakcí chemických struktur uhlí s modelovými směsmi polymerů vedoucích k tvorbě vodíku (2007 - 2010)
 • Studium vlivu složení výše popelnatého hnědého uhlí na afinitu a těkavost toxických prvků a látek pro energetické použití (2002 - 2004)
 • Využití kaustobiolitů pro přípravu uhlíkových materiálů a zpracování odpadů (2000 - 2004)
 • Struktura černých uhlí a její vliv na procesy využití uhlí (1999 - 2003)
 • Kyslík v macerálových skupinách českých černých uhlí (1996 - 1998)
 • Popularizace

 • 1.1. 2017 Publikace "Netradiční zdroje energie, čistá paliva a nové metody spalování" (článek / kniha)
 • 4.6. 2014 Vědci patentovali zařízení, které může zlevnit úpravu surovin (článek / kniha)
 • 21.5. 2014 Zrodil se další nápad českých vědců pro úpravu nerostných surovin (článek / kniha)
 • 19.5. 2014 Český patent muže zlevnit úpravu surovin (článek / kniha)
 • 14.5. 2014 Silné magnetické pole bez dodávky elektřiny (článek / kniha)
 • 13.5. 2014 Nový patent může zlevnit úpravu surovin i magnetickou rezonanci (tisková zpráva)
 • 13.5. 2014 Vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR patentovali zařízení, které může zlevnit úpravu surovin i magnetickou rezonanci (článek / kniha)