Ing. Ivana Sýkorová, DrSc.

Žena
Oddělení geochemie
(zástupce vedoucího oddělení)
 
E-mail - pracovní: sykorovairsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 280, 339
Kancelář: 113 (budova: E, patro: 1)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Scope of activities

 • Coal and organic petrology
 • Classification of coal
 • Trace elements and minerals in coal and fly ashes
 • Petrology of carbonaceous materials

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ASEP | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

 • Model mobilizace a geochemické cykly potenciálně nebezpečných prvků a organických látek ve vyhořelých uhelných haldách (2015 - 2017)
 • Jezerní a uhelné sedimenty sokolovské pánve jako archiv miocénního paleoprostředí, paleoklimatu a tektoniky (2009 - 2011)
 • Stanovení, zdroje a potenciální následky inertního uhlíku „Black carbon“ v půdách a sedimentech z měst a oblastí s těžbou uhlí v České republice (2008 - 2010)
 • Zhodnocení a využití hnědouhelných ložisek České republiky (2006 - 2008)
 • Organická hmota dispergovaná v horninách – objektivní charakterizace, souvislosti s přírodními ději a antropogenní činností (2005 - 2007)
 • Progresivní, ekonomicky efektivní neenergetické aplikace lignitu (2005 - 2007)
 • Petrologie rašeliny (2004 - 2007)
 • Geochemie stopových prvků v uhlí a jejich vliv na životní prostředí a lidské zdraví. Srovnávací studie mezi Čínskou lidovou republikou a Českou republikou. (2002 - 2004)
 • Zastoupení síry a stopových prvků ve světové modelové černouhelné a antracitové sloji (2001 - 2004)
 • Snižování emisí těžkých kovů z fluidního spalování uhlí pomocí sorbentů (2000 - 2002)
 • Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování (1999 - 2001)
 • Paleoteplotní historie sedimentárních pánví v České republice a její vztah k tektonickým procesům (1997 - 2001)
 • Složení a struktura uhlí České republiky (1996 - 1998)
 • Popularizace

 • 1.12. 2018 Co je vlastně švartna a jaké má vlastnosti (článek / kniha)
 • 26.8. 2014 Seminář geologů mostecké pánve 2014 (seminář / workshop)
 • 18.8. 2014 Mezinárodní konference Geochemistry of the Earth’s surface (GES-10) (přednáška)
 • 7.3. 2013 Uhlíkaté částice kolem nás, pod drobnohledem mikroskopických a chemických metod (článek / kniha)