Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mgr. Jan Valenta, Ph.D.

Oddělení seismotektoniky
(vědecký pracovník)
 
E-mail - pracovní: valentairsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 345
Kancelář: 380 (budova: D, patro: 2)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Odborné zaměření

 • Mělká seismika
 • Povrchové vlny
 • Aplikované geofyzika
 • Geoelektrický průzkum
 • Průzkum gravitace
 • Geofyzika v archeologii
 • Problémy inverze
 • Magnetometrie

Vzdělání

2007 Ph.D. v oboru Geofyzika

 • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

2001 - 2006 Mgr. v oboru Aplikovaná Geofyzika

 • Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Výuka

 • Aplikovaná Geofyzika, University of Arba Minch, Arba Minch, Etiopie

 

Životopis v pdf

 

Software ke stažení

Refract3D – program for 3D seismic refraction data processing using the modified time-term method. Current version is 0.2. You can get the precompiled binaries for Linux and MS Windows or you can grab the sourcecode. In any case, get the manual and read the article by Valenta and Dohnal (2007), or an apropriate part (Chapters 1, 2) of my PhD thesis.

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ASEP | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

 • Interaktivní mapa seismického ohrožení ČR (2020 - 2023)
 • Starší projekty

 • Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání aplikované geologie a tvorba výzkumného centra na univerzitě v Arba Minch (jižní Etiopie) (2015 - 2017)
 • Charakter seismicity v oblasti Hronovsko-poříčského zlomu (2009 - 2013)
 • Paleoseismologické vyhodnocení průzkumu zlomových struktur v okolí JE Temelín (2009 - 2010)
 • Model svrchní kůry oherského riftu a jeho okolí (2006 - 2010)
 • PASSEQ (Pasívní seismický experiment) (2006 - 2007)
 • Účinky seismicity na režim podzemních vod v oblasti hronovsko-poříčského zlomového pásma (2005 - 2008)
 • Anizotropie seismických vln v přípovrchové vrstvě (2003 - 2005)
 • Popularizace

 • 18.5. 2018 Aplikace geofyziky při ochraně a využití přírodních zdrojů (přednáška)
 • 8.11. 2015 Naši odborníci pomohou vybudovat v Etiopii centrum pro vyhodnocování zemětřesení a sesuvů hornin (článek / kniha)
 • 14.9. 2015 Angažmá českých geofyziků v Etiopii (audiozáznam)
 • 27.8. 2015 Nové výzkumné centrum pro vyhodnocování zemětřesení a sesuvů v Etiopii (tisková zpráva)
 • 23.2. 2014 Když se země chvěje (videozáznam)