Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc.

Žena
Oddělení geochemie
(vědecká pracovnice)
 
E-mail - pracovní: weishauptovairsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 274, 305
Kancelář: 403 (budova: Velká věž, patro: 4) | 110 (budova: E, patro: 1)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Scope of activities

 • Study of the texture properties of porous materials and sorption of gases and vapors with significance in natural, anthropogenic and technological processes.

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ASEP | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

 • Vliv postgenetických přemen žul na jejich odolnost vůči zvětrávacím procesům v historických stavbách (2021 - 2023)
 • Starší projekty

 • Odolnost vůči křehkému porušení: význam petrografických/mechanických dat pro vlastnosti a životnost drceného kamene (2018 - 2020)
 • Experimentální studium mezních stavů napětí v oblasti růstu a porušení trhlinami jako kritických parametrů trvanlivosti pórovitého přírodního kamene. (2013 - 2017)
 • Teoretická studie chování vybraných uhlíkatých materiálů při sorpci CO2 v závislosti na teplotě a tlaku (2008 - 2010)
 • Trojrozměrné uspořádání pórového prostoru sedimentárních hornin: souvislost s fyzikálními a mechanickými vlastnostmi (2008 - 2010)
 • Chování fullerenů v geologických materiálech a prostředích (2007 - 2009)
 • Teoretické a empirické souvislosti mezi propustností a pórovitostí (2004 - 2006)
 • Tvorba a význam gelových podílů v korozní vrstvě zirkoniových povlaků jako první ochrany jaderného paliva v JE (2004 - 2006)
 • Přírodní uhlíkaté "sorbenty", fulvokyseliny a polycyklické aromatické uhlovodíky, vzájemné vztahy, adsorpce a molekulární modelování (2003 - 2006)
 • Chování plynů a par v mikroporézní fázi tkáňových systémů přírodních materiálů; adsorpční a absorpční procesy a jejich kinetika (2001 - 2003)
 • Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam (1998 - 2000)
 • Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin (1994 - 1996)
 • Modifikace sorpčních vlastností uhlíkových sorbentů pomocí umělé povrchové vrstvy (1991 - 1993)
 • Popularizace

 • 22.7. 2010 Karlův most: spojnice materiálových znalostí antiky a moderní doby (článek / kniha)