Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Miroslav Coubal, CSc.

Oddělení neotektoniky a termochronologie
E-mail: coubal@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009326
Kancelář: místnost č.: 409, budova: C, patro: 4
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

Moje publikační činnost v databázi ASEP

Vyhledat publikace v databázi ASEP

Moje vybrané publikace

Adamovič, J., Coubal, M. (2020): Tektonická stavba. In Vařilová, Z.(ed.) Geologie Českosaského Švýcarska. 109 – 131.S práva Národního parku České Švýcarsko, Muzeum města Ústí nad Labem a Ústecký kraj. Ústí nad Labem.

Stemberk, J., Moro, G.D., Stemberk, J., jr., Blahůt, J., Coubal, M., Košťák, B., Zambrano, M., Tondi, E. (2019): Strain monitoring of active faults in the central Apennines (Italy) during the period 2002–2017. Tectonophysics, 750, 22-35. DOI: 10.1016/j.tecto.2018.10.033.

Stemberk, J., jr., Coubal, M., Stemberk, J., Štěpančíková, P. (2019): Stress analysis of fault slips data recorded within Dědiční štola Gallery in the Rychlebské hory Mts., NE part of the Bohemian Massif. Acta geodynamica et Geomaterialia, 16, (195), 315-330. DOI: 10.13168/AGG.2019.0027

Coubal, M., Zelenka, P., Stemberk, J. jr. (2019): Projevy alpínské kinematické aktivity železnohorského zlomu v křehkém porušení okolí jeho jihovýchodní části (Record of Alpine tectonic activity of the Železné hory Fault expressed by brittle deformation within its southeastern segment). Geoscience Research Reports • Czech Geological Survey, Prague • Vol. 52, 2/2019 • ISSN 2336-5757 (online) • ISSN 0514-8057 (print) 141- 146.

Coubal, M., Adamovič, J., Šťastný, M.(eds.) (2018): Lužický zlom – hranice mezi dvěma světy. S. 272, Novela Bohemica. ISBN 978-80-87683-87-3.

Pošmourný, K., Coubal, M., Valenta, J. (2018): Utilization of deep geothermal energy in the Czech Republic: possibilities, present state and prospects. Geotechnika 21,1,s.10–18. Praha. Fakulta stavebni ČVUT, Thakurova 7,166 29 Praha 6. ISSN 1211-913X.

Burjánek, J., Málek, J., Coubal, M. (2017): Jak se bránit zemětřesením? Vesmír. Roč. 96, č. 9, s. 508-510 ISSN 0042-4544.
Coubal, M., Málek, J., Adamovič, J., Štěpančíková, P. (2015): Late Cretaceous and Cenozoic dynamics of the Bohemian Massif inferred from the paleostress history of the Lusatian Fault Belt. Journal of Geodynamics. Roč. 87, July 1, s. 26-49 ISSN 0264-3707.

Prouza, V., Coubal, M., Adamovič, J. (2014): Specifika architektury hronovsko-poříčského zlomu Specific architecture of the Hronov-Poříčí Fault. Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2014, č. 1 (2015), s. 13-18 ISSN 0514-8057.

Coubal, M., Adamovič, J., Málek, J., Prouza, V. (2014): Architecture of thrust faults with alongstrike variations in fault-plane dip: anatomy of the Lusatian Fault, Bohemian Massif.
Journal of Geosciences. Roč. 59, č. 3 (2014), s. 183-208 ISSN 1802-6222.

Prouza, V., Coubal, M., Adamovič, J. (2013): Problematika jihovýchodního pokračování lužického zlomu v západním Podkrkonoší. Southeastern continuation of the Lusatian Fault in the western Krkonoše Mts. piedmont region. – Zprávy o geologických výzkumech v Roce 2012, 59-63.

Adamovič, J. & Coubal, M. (2012): Projevy posunů po vrstevních plochách v křídových pískovcích Podbezdězí. - Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011, 9-12. Praha.
Coubal, M. (2010): Tektonické založení jižního okraje české křídové pánve v okolí Kounic. - Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009, 27-30. Praha.