Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Martin Braun, Ph.D.

Muž
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
E-mail: braun@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009374
Kancelář: místnost č.: 201, budova: B, patro: 2
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

Moje publikační činnost v databázi ASEP

Vyhledat publikace v databázi ASEP

Moje vybrané publikace

ORCID iD: 0000-0003-2419-7816
http://orcid.org/0000-0003-2419-7816
link

ResearchGate
https://www.researchgate.net/profile/Martin_Braun13
link

Autor nebo spoluautor 15 publikací v časopisech s IF; 342 citací podle WOS (bez autocitací), H-index = 10 (k r. 2020).


Vybrané publikace (podle citovanosti na WOS):

1) Pavelka K, Forejtová Š, Olejárová M, Gatterová J, Šenolt L, Špaček P, Braun M, Hulejová H, Šťovíčková J, Pavelková A: Hyaluronic acid levels may have predictive value for the progression of knee osteoarthritis.
Osteoarthritis Cartilage 2004;12(4):277-83. IF = 3,572
2) Šenolt L, Braun M, Olejárová M, Forejtová Š, Gatterová J, Pavelka K: Increased pentosidine, an advanced glycation end product, in serum and synovial fluid from patients with knee osteoarthritis and its relation with cartilage oligomeric matrix protein. Ann. Rheum. Dis. 2005;64(6):886-90. IF = 6,956
3) Kalousová M, Sulková S, Fialová L, Soukupová J, Malbohan IM, Špaček P, Braun M, Mikulíková L, Fořtová M, Hořejší M, Tesař V, Zima T.: Glycoxidation and inflammation in chronic haemodialysis patients.
Nephrol Dial Transplant. 2003;18(12):2577-81. IF = 2,607
4) Kalousová M, Zima T, Popov P, Špaček P, Braun M, Soukupová J, Pelinková K, Kientsch-Engel R: Advanced glycation end-products in patients with chronic alcohol misuse.
Alcohol Alcohol. 2004;39(4):316-20. IF = 1,714
5) Kalousová M, Novotný L, Zima T, Braun M, Vítek L: Decreased levels of advanced glycation end-products in patients with Gilbert syndrome.
Cell. Mol. Biol. 2005;51(4):387-92. IF = 1,018
6) Filková M, Šenolt L, Braun M, Hulejová H, Pavelková A, Šléglová O, Kupka K, Gatterová J, Pavelka K.: Serum hyaluronic acid as a potential marker with a predictive value for further radiographic progression of hand osteoarthritis.
Osteoarthritis Cartilage 2009;17(12):1615-1619. IF = 3,888
7) Tomčík M, Arima K, Hulejová H, Kuklová M, Filková M, Braun M, Běláček J, Novák M, Bečvář R, Vencovský J, Haluzík M, Gay S, Müller-Ladner U, Distler O, Šenolt L.: Adiponectin relation to skin changes and dyslipidemia in systemic sclerosis.
Cytokine. 2012;58(2):165-168. IF = 3,019
8) Vaculík J, Braun M, Dungl P, Pavelka K., Štěpán J. J.: Serum and bone pentosidine in patients with low impact hip fractures and in patients with advanced osteoarthritis.
BMC Musculoskeletal Disorders (2016) 17:308. IF = 1,739
9) Suchý T, Šupová M, Klapková E, Horný L, Rýglová Š, Žaloudková M, Braun M, Sucharda Z, Ballay R, Veselý J, Chlup H, Denk F: The Sustainable Release of Vancomycin and Its Degradation Products From Nanostructured Collagen/Hydroxyapatite Composite Layers.
Journal of Pharmaceutical Sciences 105 (2016) 1288-1294. IF = 2,713
10) Rýglová Š, Braun M, Suchý T: Collagen and Its Modifications-Crucial Aspects with Concern to Its Processing and Analysis.
Macromolecular Materials and Engineering 2017, 302(6), 1-29. IF = 2,690
11) Bečvář R, Hulejová H, Braun M, Štork J: Collagen degradation products and proinflammatory cytokines in systemic and localized scleroderma.
Folia Biol.-Prague 2007;53(2):66-68. IF = 0,387
12) Šenolt L, Braun M, Vencovský J, Šedová L, Pavelka K: Advanced glycation end-product pentosidine is not a relevant marker of disease activity in patients with rheumatoid arthritis.
Physiol. Res. 2007;56(6):771-777. IF = 1,505
13) Celec P, Hodosy J, Jáni P, Janega P, Kúdela M, Kalousová M, Holzerová J, Parrák V, Halčák L, Zima T, Braun M, Pecháň I, Murín J, Šebeková K.: Advanced glycation end products in myocardial reperfusion injury.
Heart Vessels. 2012;27(2):208-215. IF = 2,047
14) Braun M, Hulejová H, Gatterová J, Filková M, Pavelková A, Šléglová O, Kaspříková N, Vencovský J, Pavelka K, Šenolt L. Pentosidine, an advanced glycation end-product, may reflect clinical and morphological features of hand osteoarthritis.
Open Rheumatol J. 2012;6:64-69.
15) Kalousová M, Havrdová E, Mrázová K, Špaček P, Braun M, Uhrová J, Germanová A, Zima T: Advanced glycoxidation end products in patients with multiple sclerosis.
Prague Med. Rep. 2005;106(2):167-74.
16) Braun M.: Modern analytical approaches to determination of connective tissue degradation biomarkers.
Pohybové ústrojí – Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2010;17(3-4):282-293
17) Braun M, Rýglová Š, Suchý T. Determination of glycosaminoglycans in biological matrices using a simple and sensitive reversed-phase HPLC method with fluorescent detection.
J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2021 Mar 6;1173:122626. doi: 10.1016/j.jchromb.2021.122626. IF = 3,205
18) Rýglová Š, Braun M, Hříbal M, Suchý T, Vöröš D. The proportion of the key components analysed in collagen-based isolates from fish and mammalian tissues processed by different protocols.
Journal of Food Composition and Analysis (June 2021), doi: 10.1016/j.jfca.2021.104059. IF = 4,556