Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.

Oddělení inženýrské geologie
E-mail: hartvich@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009318, 233
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

Moje publikační činnost v databázi ASEP

Vyhledat publikace v databázi ASEP

Moje vybrané publikace

Hartvich, F. (2005): Research of geodynamic activity in the vicinity of Obří Hrad, Šumava Mts. Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 1, No. 2(137), IRSM AS CR, Prague, pp. 29-35.

Spanilá, T., Hartvich, F., Kudrna, Z., Chour, V. (2005): Slope and erosional processes in Chabařovice open mine pit. Proceedings of the Conference „15. Tagung für Ingenieurgeologie“, Erlangen, 6.-9. 4. 2005, University of Erlangen-Nurnberg, Germany, pp.

Hartvich, F. (2005): Stavba svahů ve středním povodí Losenice. In: Rypl, J. (ed.): Geomorfologický sborník 4. Sborník z konference "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2005", Nové Hrady, 25.-27. 4. 2005, Jihočeská Univerzita, České Budějovice, str. 119 - 123.

Hartvich, F. and Zvelebil, J. (2005): Research of geodynamic phenomena in the vicinity of Obří Hrad, Šumava Mts. Abstracts Volume of the Conference „6th International Conference on Geomorphology“, Zaragoza, 7.-11. 9. 2005, p.

Hartvich, F. (2005): Analysis of the longitudinal profiles of selected rivers in the Šumava Mts., Southwest Bohemia. Sborník ze semináře "Stav geologických a geomorfologických výzkumů Šumavy a přilehlých pohoří v roce 2005, Miscellanea Geographica 11, ZČU, Plzeň, 2005.

Vilímek, V., Zvelebil, J., Klimeš, J., Patzelt, Z., Astete, F., Kachlík, V. and Hartvich, F. (2006): Geomorphological research of large-scale slope instability at Machu Picchu, Peru. Geomorphology, Volume 89, Issues 3-4, p. 241-257

Hartvich, F. (2006): Hodnocení morfometrických parametrů nivy, vymezení nivy v GISu a využití příčných profilů In: Langhammer, J. (ed.) a kol. (2006): Povodně a změny v krajině. Monografie, KFGG, PřF UK, Praha, 2006.

Zvelebil, J. and Hartvich, F. (2006): Site-friendly dilatometric slope monitoring at Celtic Mountain Citadel of Obří Hrad, S. Bohemia. Proceedings of the ICL Symposium 22. - 24. 11. 2006, Paris.

Marek, J., Rybář, J, Chamra, S., Kudrna, Z., Vilímek, V., Forczek, I., Hartvich, F., Košťák, B., Stemberk J. and Schröfel, J. (2006): Evaluation of the geological phenomena threating historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery. Acta Research Reports, No. 15, Prague. P. 15-29.

Rybář, J., Stemberk, J., Hartvich, F. (2006): Slope failures around the rock castle Drábské světničky. Acta Geodynamica et Geomaterialia, No. 4 (144), IRSM, Prague. P. 51-65

Hartvich, F. (2006): Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy. In.: Smolová, I. (ed.): Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Vydavatelstvi UP v Olomouci, Olomouc, 2006, s. 43 – 48.

Spanilá, T., Kudrna, Z., John, V., Hartvich, F. and Chour, V. (2006): Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes. Acta Geodynamica et Geomaterialia, No. 4 (144), IRSM, Prague. P. 67-76.

Křížek, M., Hartvich, F., Šefrna, L., Chuman, T. and Šobr, M. (2007): Floodplain and its delimitation. Sborník ČGS 2/07.
Hartvich, F., Langhammer, J., Vilímek, V. (2007): Geomorphological consequences of 2002 flood in Otava River catchment. Water Resources, Moscow, Volume 34, Number 1/ February, pp. 14-26

Hartvich, F. (2007): Character and dynamics of the floodplain of the Losenice River, Šumava Mts. Silva Gabreta 13/3, NP Šumava, Vimperk, pp. 237-249

Hartvich, F. a Jedlička, J. (2007): Metodika vymezování údolní nivy v prostředí GIS. In: Langhammer, J. (ed.): Sborník z konference „Povodně a změny v krajině“, 5.6.2007, Praha.

Hartvich, F., Zvelebil, J., Slabina, M. and Havlíček, D. (2007): Multidisciplinary analysis of a slope failure at the Obří Hrad site in the Šumava Mts. Geomorphologica Slovaca 2007, str. 47-57.

Hartvich, F. (2007): Vybrané metody sledování současných geomorfologických procesů. Miscellanea Geographica 15, ZČU Plzeň, str. 9-15.

Hartvich, F. a Jedlička, J. (2008): Vývoj nástrojů automatického vymezování údolní nivy na základě DMR a jeho aplikace v povodí Opavy. In: Langhammer, J (ed.): Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní. Monografický sborník, KFGG PřF UK, 2008, str. 46-57

Hartvich, F. a Vilímek, V. (2008): Selected landforms and their significance for analysis of the developement of the Losenice River valley. Acta geodynamica et geomaterialia, Vol. 5 (151), p. 275 – 296.

Hartvich, F. (2009): Reconstruction of the rockslide mechanics using various methods. Proceedings of the Conference „17. Tagung für Ingenieurgeologie“, Zittau, 6.-9. 5. 2009, Hochshule Zittau-Gorlitz, Germany, pp. 401-403

Hartvich, F. a Stemberk, J. (2009): Měření účinku slapových sil na horninové prostředí. Geografické rozhledy, 2/9-10, str. 8-9

Hartvich, F. and Mentlík, P. (2010): Slope development reconstruction at two sites in the Bohemian Forest Mountains. Earth Surf. Process. Landforms 35, 373–389

Skácelová, Z., Rapprich, V., Valenta, J., Hartvich, F,, Šrámek, J., Radoň, M., Gaždová, R., Nováková, L., Kolínský, P. and Pésckay, Z. (2010): Geophysical research on structure of partly eroded maar volcanoes: Miocene Hnojnice and Oligocene Rychnov volcanoes (northern Czech Republic). Journal of Geosciences, 55 (2010), 299–311

Klimeš, J., Rowberry, M.D., Blahůt, J., Briestenský, M., Hartvich, F., Košťák, B., Rybář, J., Stemberk, J., Štěpančíková, P. (2011): The monitoring of slow moving landslides and assessment of stabilisation measures using an optical-mechanical crack gauge. Landslides,. Vol. 9, Issue 3, p. 407-415

Hartvich, F. and Rybář, J. (2011): Zřícení skalní věže Pinta na západním okraji Příhrazské vrchoviny. Monografie Pískovcový fenomén II, Muzeum v České Lípě

Stemberk J. and Hartvich, F. (2011): Fault slips recorded in the Strašín Cave (SW Bohemian Massif). Acta geodynamica et geomaterialia, Vol. 8 No. 4 (164) / 2011

Hartvich, F. and Valenta, J. (2011): The identification of faults using morphostructural and geophysical methods: a case study from Strašín Cave. Acta geodynamica et geomaterialia, Vol. 8, No. 4 (164) / 2011

Langhammer, J., Hartvich, F., Mattas, D., Rödlová, S. and Zbořil, A. (2012): The variability of surface water quality indicators in relation to watercourse typology, Czech Republic. Environ. Monit. Assessment (2012) 184: 3983–3999

Burda, J., Hartvich, F., Valenta, J., Smítka, V. and Rybář, J. (2012) Climate-induced landslide reactivation at the edge of the Most Basin (Czech Republic) - progress towards better landslide prediction., Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 13, 361-374

Raška, P., Zábranský, V., Hartvich, F. (2013). Rekonstrukce historické svahové deformace při Kozím vrchu u Ústí nad Labem pomocí dokumentárních dat a terénních metod. Zprávy o geologických výzkumech, 2013, roč. 46, č. 1, s. 154–158.

Hartvich, F. and Valenta, J. (2013): Tracing an intra-montane fault: an interdisciplinary approach. Surveys in Geophysics, Volume 34, Issue 3, p. 317-347
Pánek, T., Hartvich, F., Jankovská, V., Klimeš, J., Tábořík, P., Bubík, M., Smolková, V., Hradecký, J. (2014): Large Late Pleistocene landslides from the marginal slope of the Flysch Carpathians. Landslides, Vol. 11, Issue 6, p. 981-992

Raška, P., Hartvich, F., Cajz, V., Adamovič, J. (2014): Structural setting of the Čertovka landslide (Ústí nad Labem, Czech Republic): morphostructural analysis and electrical resistivity tomography. Geological Quaterly, roč. 58, č. 1, č. 85–98

Langhammer, J., Hartvich, F., Kliment, Z., Jeníček, M., Bernsteinová (Kaiglová), J., Vlček, L., Su, Y.,Štych, P. and Miřijovský, J. (2015): The impact of disturbance on the dynamics of fluvial processes in mountain landscapes. Silva Gabreta 21/1, p. 105-116

Klimeš, J., Novotný, J., Novotná, I., Jordán de Urries, B., Vilímek, V., Emmer, A., Strozzi, T., Kusák, M., Cochachin Rapr, A., Hartvich, F., Frey, H. (2016): Landslides in moraines as triggers of glacial lake outburst floods: example from Palcacocha Lake (Cordillera Blanca, Peru) Landslides, Vol. 13, Issue 6, p. 1461-1477

Hartvich, F., Blahut, J. and Stemberk, J. (2017): Rock avalanche and rock glacier: A compound landform study from Hornsund, Svalbard. Geomorphology, Vol. 276, p. 244-256

Klimeš, J., Hartvich, F., Tábořík, P., Blahut, J., Briestenský, M., Stemberk, J., Emmer, A., Vargas, R. and Balek, J. (2017): Studies on selected landslides and their societal impacts: activity report of the Prague World Centre of Excellence, Czech Republic. Landslides, vol. 14, Issue 4 , p. 1547-1553

Stemberk, J., Hartvich, F., Blahut, J., Rybář, J., and Krejčí, O. (2017): Tectonic strain changes affecting the development of deep seated gravitational slope deformations in the Bohemian Massif and Outer Western Carpathians. Geomorphology, Vol. 289, p. 3-17

Langhammer, J., Lendzioch, T., Miřijovský, J. and Hartvich, F. (2017): UAV-Based Optical Granulometry as Tool for Detecting Changes in Structure of Flood Depositions. Remote Sensing, Vol. 9, Issue 3, AN 240 DOI: 10.3390/rs9030240

Klimeš, J., Stemberk, J., Blahut, J., Krejčí, V., Krejčí, O., Hartvich, F. and Kycl, P. (2017): Challenges for landslide hazard and risk management in 'low-risk' regions, Czech Republic-landslide occurrences and related costs (IPL project no. 197). Vol. 14, Issue 2, p. 771-780

Chalupa V, Pánek T, Tábořík P, Klimeš J, Hartvich F, Grygar R (2018) Deep-seated gravitational slope deformations controlled by the structure of flysch nappe outlier: insights from large scale electrical resistivity tomography survey and LiDAR mapping. Geomorphology, 321: 174-187.

Uxa, T., Křížek, M., Krause, D., Hartvich, F., Tábořík, P. and Kasprzak, M. (2018): Comment on 'Geophysical approach to the study of a periglacial blockfield in a mountain area (Ztracené kameny, Eastern Sudetes, Czech Republic)' by Stan et al. (2017). Geomorphology, accepted. online

Štěpančíková, P., Fischer, T., Stemberk, J., Novakova, L., Hartvich, F., Figueiredo, P.M. (2019): Active tectonics in the Cheb Basin: youngest documented Holocene surface faulting in Central Europe? Geomorphology, Vol. 327, Pages: 472-488 DOI: 10.1016/j.geomorph.2018.11.007

Balek, J., Klimeš, J., Blahůt, J., Štroner, M., Urban R., Hartvich, F. (2019): Shallow landslide movements in clay rich rocks detected during subnormal precipitation period. Acta Geodyn. Geomater., 16:409-417.

Blahůt J, Mitrovic-Woodell I, Baroň I, René M, Rowberry MD, Blard P-H, Hartvich F, Meletlidis S (2019): Volcanic edifice collapse events recorded on a fault plane: San Andrés Landslide, Canaries, Spain. Tectonophysics.

Šolcová, A., Jamrichová, E., Horsák, M., Pařil, P., Heiri, O., Květoň, J., Křížek, M., Hartvich, F., Hájek, M., Hájková, P. (2020): Abrupt vegetation and environmental change since the MIS 2: a unique paleorecord from Slovakia (Central Europe). Quaternary Science Reviews, vol.230, AN 106170

Hartvich, F., Tábořík, P., Šobr, M., Janský, B., Kliment, Z., and Langhammer, J. (2020) Landslide‐dammed lake sediment volume calculation using waterborne ERT and SONAR profiling. Earth Surf. Process. Landforms, https://doi.org/10.1002/esp.4977.