Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.

Oddělení seismotektoniky
E-mail: lucie.novakova@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009349 | +420605117392
Kancelář: místnost č.: 201 , budova: D, patro: 2
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace Curriculum vitae
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

Moje publikační činnost v databázi ASEP

Vyhledat publikace v databázi ASEP

Moje vybrané publikace

Selected peer-reviewed scientific journals
Štěpančíková, P., Fischer T., Stemberk, J., Nováková, L., Hartvich, F. 2019. Active tectonics in the Cheb basin: youngest documented Holocene surface faulting in central Europe? Geomorphology. 327, 472-488. doi.org/10.1016/j.geomorph.2018.11.007.
Nováková, L., Schnabl, P., Buechner, J., 2018. The characterization of sunburn basalts and their magnetic and petrographic properties. Journal of Geosciences, 63, 333-344. DOI: 10.3190/jgeosci.274.
Nováková, L., Pavlis, T.L., 2017. Assessment of the precision of smart phones and tablets for measurement of planar orientations: A case study. Journal of Structural Geology. Vol. 97, 93-103. DOI: dx.doi.org/10.1016/j.jsg.2017.02.015
The first paper collected such amount of data and discussed the results of measurements with smartphones and tablets and the possibility to use them as a digital geological compass.
Nováková, L., 2016. Paleoseismology: evidence of earth activity. International Journal of Earth Sciences. Vol. 105, 5, 1467-1469. DOI 10.1007/s00531-016-1331-2
Nováková, L., Brož M., Štrunc, J., Záruba, J., Sosna, K., Najser, J., Rukavičková, L., Franěk, J., Rudajev, V., 2016. Bedrock instability of underground storage systems in the Czech Republic, Central Europe. Applied Geophysics. Vol. 13, 2, 315-325. DOI 10.1007/s11770-016-0563-z
Nováková, L., 2016. Paleostress analysis of the tectonic movements of the Sudetic Marginal Fault. Geoscience Research Reports. Vol. 49, 177-181. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.17
Novakova, L., 2015. Tectonic phase separation applied to the Sudetic Marginal Fault Zone (NE part of the Czech Republic). Journal of Mountain Science. Vol. 12, Iss. 2, 251-267. Springer. (DOI) 10.1007/s11629-014-3297-5.
Nováková, L., 2014. Evolution of paleostress fields and brittle deformation in Hronov-Poříčí Fault Zone, Bohemian Massif. Studia Geophysica et Geodeatica. 58, 269-288. Springer. DOI: 10.1007/s11200-013-1167-1
Nováková, L., Brož M., 2014. On the paleostress analysis using kinematic indicators found on an oriented core. Universal Journal of Geoscience. Vol. 2, No. 2, 76-83. DOI: 10.13189/ujg.2014.020206
Nováková, L., Sosna K., Brož, M., Najser, J., Novák., P., 2012. The matrix porosity and related properties of a leucocratic granite from the Krudum Massif, West Bohemia. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Vol. 9, No. 4, (168), 521–540.
Nováková, L., Novák, P., Brož, M., Sosna, K., Pitrák, M., Kasíková, J., Rukavičková, L., Maňák, L., 2012. The results of borehole acoustic imaging from a granite in the Jihlava District, Czech Republic: implications for structural geological research. Journal of Geography and Geology, Vol. 4, No. 4, 92–101.
Nováková, L., Sosna, K., Brož, M., Najser, J., Novák P., 2011. Geomechanical parametres of the Podlesí granites and its relationship to seismic velocities. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Vol. 8, No. 3 (163), 353–369.
Nováková, L., Hájek, P., Šťastný, M., 2010. Determining the relative age of fault activity through analyses of gouge mineralogy and geochemistry: a case study from Vápenná (Rychleby Mts), Czech Republic. International Journal of Geosciences. Vol. 1, No. 2, 66-69.
Skácelová, Z., Rapprich, V., Valenta, J., Hartvich, F., Šrámek, J., Radoň, M., Gaždová, R., Nováková, L., Pécskay, Z., 2010. Geophysical research on structure of partly eroded maar volcanoes: Miocene Hnojnice and Oligocene Rychnov volcanoes (northern Czech Republic). Journal of Geosciences. Vol. 55, Iss. 4, 299-310.
Nováková, L., 2010. Detailed brittle tectonic analysis of the limestones in the quarries near Vápenná village. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Vol. 7, No. 2 (158), 1-8.

Research monographs, chapters
Novakova, L., Novak, P., 2021. Spectacular sandstone rock cities in the Czech Republic. In: Mukherjee S. (Ed.). Field Guide Book on Structural Geology and Tectonics. Springer. In print.
Novakova, L., 2020. Brittle Faults – Kinematic indicators. In: Mukherjee S. (Ed.). Atlas of Structural Geology 2nd Edition. Elsevier. ISBN 9780128168028.
Büchner, J., Nováková, L., Schnabl, P., 2020. Various Structures – Fringe zone, Sunburn textures, Paleomagnetic studies – thermal demagnetization. In: Mukherjee S. (Ed.). Atlas of Structural Geology. 2nd Edition. Elsevier. ISBN 9780128168028.
Nováková, L., Pavlis, T.L., 2019. Modern Methods in Structural Geology of Twenty-first Century: Digital Mapping and Digital Devices for the Field Geology. Teaching Methodologies in Structural Geology and Tectonics. Ed. Mukherjee, S., Springer. 43-54. doi.org/10.1007/978-981-13-2781-0
BookAuthority identifies and rates this book as the second best book in the world, based on public mentions, recommendations, ratings and sentiment.
Novakova, L., 2015. Spatial Analysis of Remote Sensing Data in Early Stage of a Seismo-tectonic Research. In: Lollino G., Giordan, D., Thuro, K., Carranza-Torres C., Wu, F., Marinos, P., Delgado, C. (Eds.) Engineering Geology for Society and Territory – Volume 6. Applied Geology for Major Engineering Projects. Springer. 119-123. ISBN 978-3-319-09060-3. DOI 10.1007/978-3-319-09060-3_21. I
Novakova, L., 2015. Brittle Faults – Kinematic indicators. In: Mukherjee S. (Ed.). Atlas of Structural Geology. Elsevier. ISBN: 978-0-12-420152-1. DOI 10.1016/B978-0-12-420152-1.00003-X.
Novakova, L., 2015. Various Structures – Fringe zone. In: Mukherjee S. (Ed.). Atlas of Structural Geology. Elsevier. ISBN: 978-0-12-420152-1. DOI 10.1016/B978-0-12-420152-1.00006-5.
Nováková, L., Brož, M., Novák, P., 2010. Comparative study of geophysical parameters and geochemical analysis in undisturbed granites. In Williams et al. (eds.) Geologically Active. 2010 Taylor & Francis Group, London, 2281-2288.